Kopieringsmaskiner i SF:s laboratorium i Råsunda

Home© AB Svensk Filmindustri

T
ill vänster en dam vid en dubbel kopieringsmaskin
tillverkad av Duplex Motion Picture Industries Inc i NYC, USA.
Till höger två herrar vid varsin Bell & Howell modell D, också byggda i USA.En Duplex-maskin består av två ihopbyggda step-printrar som kontaktkopierar ruta för ruta, medan en Bell & Howell modell D är en enkelmaskin som arbetar kontinuerligt. En step-printer går långsammare men har ett bättre bildstillestånd.

Svensk Filmindustri skaffade Duplex-maskiner 1923, och de klarade av att kopiera 6 meter film i minuten. Bell & Howell modell D var en äldre konstruktion, lanserad 1912, som kunde kopiera c:a 18 meter/minut.

Här några rader från SF-broschyren Filmstaden i Råsunda, från juni 1931: ”Beträffande laboratoriets maskinella utrustning kan nämnas att det i närvarande stund finns 10 dubbla kopieringsmaskiner, 3 tonkopieringsmaskiner, 8 torktrummor, 3 skarvmaskiner”. Labbet använde alltså sina Bell & Howell-maskiner för att kopiera ljudet och Duplex-maskinerna till bilden.Vid laddning av en Duplex-maskin ska negativrullen placeras på den innersta tallriken
med skiktsidan utåt och positivfilmen på den yttersta med skiktsidan inåt. De båda slingorna du ser på bilden ovan är till för att negativ- och positivfilmerna inte ska ligga an mot varandra mer än nödvändigt. Detta för att undvika repor. Den innersta slingan är 4 tum (64 rutor) och den yttersta 5 tum (80 rutor).

Ljussättaren har att välja ett av 18 möjliga ljusvärden för filmrullens scener. Dessa värden stansar han in på ett papper som kopisten sedan hänger över den ljuskontrollbox som hör till den del av maskinen som ska köras. Ljuskontrollboxarna sitter i ögonhöjd, en på var sida om maskinen som
förstås även har dubbla kopieringslampor.

När pappret är på plats trycker kopisten in mässingspluggar i de hål som ljussättaren valt. (Du kan se boxarna med pappersark och pluggar på bilden ovan.) Mässingpluggarna ställer in värdet på ett seriemotstånd som bestämmer lampspänningen.
Maskinen klarar 18 scener i följd, sedan får kopisten ladda om och köra nästa rulle med 18 scener, eller färre.
Två Bell & Howell-printrar till vänster och en Duplex till höger.
Här kan du läsa om SF:s laboratorium i Råsunda.
Här mer om Bell & Howell modell D.


Till startsidan