Översvämningen
i Svenska Filmindustris centrallager
på Tunnelgatan i Stockholm


Den som upptäckte översvämningen var Tadeusz Hoppe som efter att ha kört film på biografen Vinterpalatset, en söndagkväll i augusti 1974, hade gått till SF:s elverkstad/centrallager för att förbereda en omskyltning.

Tadeusz arbetade nämligen på elverkstaden på dagarna, körd film på kvällarna och hade samtidigt servicejour för alla biografer i Stockholm.

När Tadeusz öppnade dörren till elverkstaden var golvet täckt med vatten, 15 cm djupt, och han insåg att SF:s lager under verkstadslokalen måste vara vattenfyllt från golv till tak. Det visade sig senare att hela kvarteret Tunnelgatan - Drottninggatan - Apelbergsgatan - Holländargatan var drabbat.Tadeusz larmade brandkåren och SF:s ledning, sedan rullade räddningsaktionen igång. Sten Norlén, Bengt Schöldström, Peter Leppänen, Lennart Renström, Staffan Liljander, Björn Selander och Mats Kullander hörde till de som snabbt anslöt sig för att hjälpa till.

I centrallagret förvarades, förutom stora mängder film, även Cinemiracle-projektorer och inredningsdetaljer från biograferna China, Röda Kvarn, Skandia, Palladium, Lyran och Vinterpalatset, samt kassaböcker från tidiga år i Filmstaden.

Där fannas även ovärderliga gamla filmkameror från Råsunda Filmstad. En del av den utrustningen tog Bengt Schöldström till SF:s lokaler på Kungsholmstorg för att tålmodigt plocka isär, torka, smörja och så gott det gick återställa.

Stort tack till Tadeusz Hoppe och Mats Kullander som berättat!


Kommentar från Jan Persson:
Det var stora mängder 17,5 mm magnetfilm som blivit vattenskadad.

Vi körde ut rullarna till Silvergaraget, som låg i anslutning till Filmlagret på Näckrosvägen i Solna. Där höll vi alltihop fuktigt med hjälp av en vattenspridare. Det rörde sig i huvudsak om så kallade I-band (international sound track), som saknar dialog och används när filmer skall dubbas.

Eftersom vattenskadad magnetfilm på celluloidbas buktar när den torkar blev vi tvungna att kopiera alla sådana rullar i vått tillstånd.

Magnetfilm på polyesterbas fick en annan behandling. Lennart ”Snöret” Gustafsson på Filmtekniks ljudavdelning hade byggt en avfuktningsanläggning med hjälp av hårtorkar. I den kördes magnetfilmen fram och tillbaka till dess den torkat och kunde kopieras.

Andra som hjälpte med koperingsarbetet till var ljudavdelningen på Europa Film, Löthner & Löthner och Ulf Park.


Filmer förstörda vid översvämning
Svenska Dagbladet, tisdagen den 13 augusti 1974.

Värden för drygt 2 miljoner kronor, bl.a. filmkopior, har gått till spillo för Svensk Filmindustri under veckoslutet. Två källarförråd, belägna under biografen Look vid Drottninggatan i Stockholm översvämmades sedan en brandpostledning brustit. Grodmän fick sättas in för att röja upp och huvudvattenledningen stängas av.


SF:s filmlager förstört
Expressen, måndagen den 12 augusti 1974.

Långfilmer och skolfilmer för en och en halv miljon kronor totalförstördes vid en översvämning i Svensk Filmindustris lager på Tunnelgatan i natt.

—Nu hoppas vi bara att inga negativ blivit skadade. I så fall blir filmerna förstörda för all framtid, säger direktör Uno Hjärtkvist på SF.

—Skadorna är minst två miljoner sammanlagt. Ingen av de vattenskadade filmkopiorna går att rädda. säger direktör Hjärtkvist.

Förutom filmerna har kameror, ljudband, tyger och inspelningsmaterial förstörts. I lagret förvarades 35 ton filmkopior.

—Normalt skall inga filmnegativ finnas här. Men vi vet ännu inte säkert, säger direktör Hjärtkvist.

— Det var en ren händelse att översvämningen upptäcktes, berättar Rolf Lann, Svenska Filmindustri. En biografmaskinist hade ett ärende till ett rum i närheten av källarlagret vid 23-tiden. Han upptäckte vatten på golvet och gick en trappa ner.

I lagerutrymmet förvarar Svensk Filmindustri allt som inte får plats i Råsunda.

—Alla internationella ljudband för alla filmer som är inspelade sedan 1952. Hela vårt inspelningsarkiv. Allt mixmaterial.

—Läckan beror på sättningar i marken, säger vice brandchef Nils Friman.


SF:s filmlager översvämmades i natt
Aftonbladet,  måndagen den 12 augusti 1974

Filmkopior för miljontals kronor riskerar att förstöras efter en översvämning i SF:s film- och centrallager i Stockholm i natt.

—Vi kan inte rädda alla filmer, säger chefen för filmlagret Nils Lann.
I lagret förvarades 35 ton filmmaterial.

Översvämningen upptäcktes strax före klockan 23 av maskinisten på Vinterpalatset Ted Hoppe.

Då stod vattnet nästan upp till taket i den undre våningen i lagret. Och det fortsatte att forsa in.

—Jag skulle ner och hämta en del skyltmaterial efter föreställningen, berättar han. Då möttes jag av vatten i trappan.

Ted Hoppe larmade brandkåren och ansvariga för lagret.

Huvudkopiorna
I lagret finns huvudkopiorna till SF-filmer som spelats in sedan 1952. Och alla I-band med ljud och inspelningseffekter.

Filmerna förvaras i plåtkassetter. Men alla som varit vattendränkta måste tas upp och tvättas, om man ska kunna rädda dem. Sedan måste de torkas i torkskåp.

—Det finns helt enkelt inte laboratoriekapacitet nog att klara det, säger en förtvivlad Rolf Lann. Laboratorierna kan inte direkt avbryta arbetet med de filmer de håller på med.

Det finns dock möjligheter att återanskaffa en del av det som förstörts. Kopior och negativ finns på andra håll.

De översvämmade lokalerna innehåller också kamera- och inspelningsförråd. Samt ett möbel och tyglager.

Sju pumpar
—Tur i oturen är att större delen av kamerautrustningen är ute på inspelningen av ”Karlsson på talet”, säger Rolf Lann.

Hur stora värden som förstörts vet man inte ännu. Men enbart filmlagret är försäkrat för 5 miljoner.

Vad som orsakat översvämningen är okänt.

—Vi har satt in sju pumpar, säger vice brandchefen Nils Friman. Hjälp begärdes också från ett privat pumpföretag. Först vid 6-tiden i morse kunde brandmännen komma ner i lokalerna.


Vatten förstörde filmer för 2 milj
Dagens Nyheter, tisdagen den 13 augusti 1974

Värden för cirka två miljoner kronor förstördes vid översvämningen i Svensk Filmindustris centrallager vid Tunnelgatan i Stockholm i veckoskiftet. Eftersom det mesta av det förstörda filmmaterialet finns i negativ på annat håll går det att reparera skadorna. Det blir dock både dyrbart och tidskrävande.

Direktör Uno Hjärtkvist i SF berättar att maskinisten Ted Hoppe i Vinterpalatset upptäckte förödelsen när han vid 23-tiden på söndagen skulle ner i källarutrymmena för att hämta skyltmaterial.

SF:s arkiv- och lagerutrymmen — över 800 kvadratmeters yta — var då vattenfyllda. Hålkort på film, möbler, tyger och filmkartonger flöt i vattnet. Hyllorna med filmpaket hade stjälpt och förödelsen var stor.

För att brandkåren skulle kunna leda bort vattnet måste den sätta in grodmän — vattnet stod två meter högt — som lyckades öppna en dörr så att vattnet kunde rinna undan.

I lagret fanns bl.a. huvudkopior till SF-filmer som spelats in ända sedan 1952. Alla s.k. I-band, magnetiska band med ljudeffekter, låg under vatten. Det är de dyrbaraste filmerna som man tror ska kunna räddas. De tvättas och torkas ute i Filmstaden.

—Det tar tid att återställa arkivet och lagret i ursprungligt skick. Vi hade perfekt ordning på allt — det rör sig om 5 ton material — nu är allt kaos, säger direktör Hjärtkvist.

Orsaken till översvämningen tros vara ett brott på ledningen under P-platsen vid Apelbergsgatan. Vid gatuarbeten fylldes sannolikt inte hålen i marken igen grundligare än att det uppstod sättningar så att ledningarna bröts av och sprang läck.


SF:s centrallager på Tunnelgatan/Apelbergsgatan:
När Svensk Filmindustri övergav sin reservateljé och sina lagerutrymmen och verkstäder på Garvargatan 15 i Stockholm, efter att lokalerna eldhärjats sommaren 1948, inredde man ett nytt lager i kvarteret Svärdfisken, i samma hus som biografen Skandia, den som en tid kom att kallas Look.

De nya lagerlokalerna låg i källaren och gick att nå både från Tunnelgatan 13a och Apelbergsgatan 50, men det gick även att ta sig dit via trappor och gångar under Skandia-biografens scengolv.

Ännu i mitten av 50-talet hade SF:s biografavdelning sin elverkstad på Birger Jarlsgatan 13, men också den flyttades till Tunnelgatan.

När nya bostäder så småningom skulle byggas i kvarteret Svärdfisken, tvingades SF lämna sitt centrallager. Flytten inleddes 1982.