A.-B. Hasse W. Tullbergs filmavdelningKungsbroplan 3 i Stockholm. Huset byggdes 1907-09.
Byggherre och ägare var Hasse W. Tullberg.

Boktryckeri, bokbinderi och blankettförlaget AB Hasse W. Tullberg, med adress Kungsbroplan 3 i Stockholm, ingick från 1918 i Holdingbolaget AB Sveriges Litografiska Tryckerier (SLT).

Under flera år fram till 1919 fanns även ett filmlaboratorium i huset på Kungsbroplan. Det var Pathé Frères svenska filial och senare Filmindustri AB Skandia som hade hyrt in sig hos Tullbergs. (Svenska Pathé blev en del av Skandia, när det bolaget bildades 1918.)


Ur Pathés svenska katalog, 1911.

Skandia hade dessutom ett labb i sin nybyggda ateljé i Långängen, som togs i bruk sommaren 1919. I slutet av 1919, när Skandia gick ihop med Svenska Bio och blev Svensk Filmindustri, upphörde Skandias verksamhet och labben stängdes.

Tullbergs startade en egen filmavdelning i sitt hus på Kungsbroplan år 1920, med kapten Ragnar Ring som chef, manusförfattare och regissör.

De närmaste åren ägnade sig filmavdelningen huvudsakligen åt industri- och reklamfilmsproduktion under namnet AB Hasse W. Tullbergs Filmindustri. Kanske som en liten blinkning till AB Svensk Filmindustri.

Filmavdelningen ansökte genom AB Hasse W. Tullberg på hösten 1922 om tillstånd hos stadens byggnadsnämnd om att få inreda lager för max 1500 kilo film på vinden i huset på Kungsbroplan. Bygget besiktigat och godkänt i januari 1923.

I september 1923 ansökte Tullbergs om tillstånd att få anordna nya lokaler för en filmavdelning två trappor upp i sitt tryckerihus. Bygglov beviljades i oktober 1923. Besiktigat och godkänt i början av 1924.

År 1924 gjorde filmavdelningen två långfilmer, Björn Mörk och När millionerna rulla, med manus och regi av Lasse Ring (pseudonym för Ragnar Ring). Framgångarna uteblev dock.

AB Tullbergs Film bildades 1925. I den vevan tog man över bokförläggare Birger Wahlströms ateljé i Centralsaluhallen vid Kungsbron i Stockholm. Wahlström hade bildat BeWefilm 1922 och affärerna hade till att börja med gått alldeles förträffligt. Men fortsättningen blev inte lika lyckosam. BeWefilm gjorde sin sista film 1925.

AB Tullbergs Film avvecklade sin verksamhet 1934. Bolaget köptes av Einar Förberg och blev Förberg Film AB. Laboratorieutrustningen tog Albert Wickman hand om till sitt nybildade AB Film-Labor.
Augusti 2015Planritning över Hasse W. Tullbergs filmavdelning
två trappor upp på Kungsbroplan 3 i Stockholm
Den här delen av Kungsholmsgatan heter idag Kungsbro Strand.

(Texten är lite otydlig, men det står "Kompressor”
över det lilla rummet innanför
kopieringens ljussluss.)


Fasadritningar från 1907
Några rutor ur en film om AB Hasse W. Tullbergs olika verksamheter
på Kungsbroplan i Stockholm åren 1920 & 1926
Framkallning.
Torktrumma.
Kopieringsmaskin.
Textkamera.
Filmrengöring.

Till startsidan