Förslag till optoakustisk frekvenskurvestandard
för biografer och dess relation till föreslagna
frekvenskurvor för mixrum.


Tryggve Svensson fortsätter här sin granskning av biografljudets utvecklingsmöjligheter.


Till nästa sida