Telefunken Magnetophon M5Telefunken M5 har 6 rör, 2 motorer, löstagbara tonhuvuden,
måtten (BHD) 560 x 307 x 504 mm, och väger c:a 50 kg.
Bandhastigheter: 76, 38 och 19 eller 38, 19 och 9,5 cm/sek.

M5 (1954) Rör, mono, 9,5/19/38 eller 19/38/76 cm/s.
M5a (1963) Rör, mono, direktdriven kapstanmotor, 19/38 eller 38/76 cm/s.
M5b (1965) Germaniumtransistorer, finns i både mono och stereoversion, direktdriven kapstanmotor, 19/38 eller 38/76 cm/s.
M5c (1968) Kiseltransistorer, direktdriven kapstanmotor, 19/38 eller 38/76 cm/s, finns i både mono och stereoversion.


Mellan in- och avspelningshuvudet sitter Telefunkens välkända utjämningsrulle (beruhigungsrolle) som är till för att hålla nere modulationsbruset.Telefunken M5 tillverkades även i en version för 16 mm magnetfilm. Sveriges Radio hade några maskiner för överspelning till perfo av främst filmade nyhetsinslag med ljud inspelat på 1/4"-band.

M5-16 liknade en vanlig M5, men hade bredare brytrullar. Magnetfilmen drevs framåt med kapstanaxel och tryckrulle, som ett 1/4-band, istället för med tandhjul som andra perfomaskiner. För att uppnå synkrondrift fanns ett servosystem med en optisk avläsare som räknade magnetfilmens perforeringshål.

Maskinen fanns i både koffert- och studioutförande. SR hade koffertmodellen.Telefunken M5-16 i studioutförande.
Telefunken M5-16.
Den här bilden kommer från en kort TV-film
med titeln ”Arbetet efter filminspelningen”,
som sändes i november 1962.Telefunken M5-16.

Till startsidan