Ernemanns synkroniseringsmetod.Ernemanns synkmetod är baserad på två klockor, en vid grammofonen under bioduken och en vid projektorn. Dessa klockor är mekaniskt kopplade till respektive apparat med böjliga axlar.

Grammofonens klocka genererar en spänning som driver den ena visaren på projektorns klocka. Projektorklockans andra visare indikerar filmens läge och det gäller för maskinisten att veva projektorn så att klockans båda visare står mitt för varandra.

Anläggningen klarar sig helt utan nätspänning. En telefonlinje ingår, så att maskinisten kan ha kontakt med den som sköter grammofonen.Här är biosalongens klocka inbyggd i grammofonen,
som dessutom är ansluten till en eldriven luftkompressor, den tidens ljudförstärkare.
En grammofon med inbyggd kompressor, en Aërophon.


Till startsidan