Tryggve SvenssonTryggve Svensson jobbade hårt för att få ljudtekniken på Svensk Filmindustris biografer till en godtagbar nivå under många år från mitten av 1970-talet. Han slet och kämpat medan han generöst delat med sig av sina kunskaper. Många var vi som värdesatte hans arbete, hans generositet, hans bullrande skratt och oerhörda kunnande.

Har det optiska ljudet en chans?

ur tidskriften TM (Teknik & Människa) nr 42 – 1976


Biografens ljudbild

ur tidskriften TM (Teknik & Människa) nr 68 – 1981

Till startsidan