Stora ateljén i Filmstaden

 • Det avskärmade utrymmet i nedre vänstra hörnet var en ljudkabin. I gamla tider avsedd för ljudteknikern.
 • Enkeldörren mitt på vänstra långsidan gick till ljudavdelningen.
 • Dubbeldörren alldeles ovanför ljudkabinen gick till lastkajen.
 • Den lilla dörren på kortändan till höger om ljudkabinen gick till ateljékontoret.
 • Dubbeldörren längst ner på högersidan gick ut i det fria, i det smala prånget mellan klädlogebygganden och stora ateljén.
 • Utrymmet innanför de två dörrarna nederst på höger långsida är en ljudsluss.
 • Enligt Lennart Unnerstad ljudisolerades lilla och stora ateljén 1932–33.
 • 1934 fick stora ateljén tillbyggnader utefter båda långsidorna med bl.a. garage, kontor och ljudavdelning.
 • När bakgrundsprojektor användes i stora ateljén placerades den i ett mobilt bås långt från duken.

  Klicka här om du vill titta på exteriöra ritningar.

”Med ljudfilmens definitiva genombrott blev det ju en mängd nya tekniska svårigheter att övervinna, jag tänker då särskilt på ekot inne i de stora höga ateljéerna, som ju inte var byggda med tanke på tal, sång och musik. Vidare var det alla ljud utifrån. Det var en tid i början när man fick göra uppehåll i tagningarna för varje regnskur, som smattrade mot taket, för varje spårvagn, som dånade förbi, för bilar etc. Numera blir man inte nämnvärt störd ens av flygmaskinerna från Bromma.”

Filmarkitekt Arne Åkermark
SF-nyheter nr 25, 1938


De här bilderna är tagna av Peter Olofsson
den 13 februari 2000, under rivningen av Stora ateljén.
Tillbyggnaderna är borta, det som återstår här är ateljéns stomme.Stora ateljéns tak.Till startsidan