Nationalencyklopedin om Mauritz Stiller

Stiller, Mauritz, 1883-1928, filmregissör. S. var av rysk-polsk härkomst och växte upp i Helsingfors som fosterson i en ortodox judisk familj.

Tidigt verksam som regissör och skådespelare inom finsk och svensk teater, anställdes han 1912 av producenten Charles Magnusson vid det nystartade Svenska Bio, och blev där, vid sidan av Victor Sjöström, den mest produktiva och konstnärligt framgångsrika filmskaparen under den s.k. svenska guldåldern. Särskilt hans lätt ironiska sedekomedier, t.ex. Thomas Graals bästa film (1917), Thomas Graals bästa barn (1918) och Erotikon (1920), blev med sitt raffinerade bildspråk, sina psykologiskt träffande iakttagelser och kvicka texter mönsterbildande för flera generationers filmberättare, bl.a. Ernst Lubitsch och Billy Wilder. S. gjorde också en rad brett episka verk, som 1500-talsdramat Herr Arnes pengar (1919) och Gösta Berlings saga (1924), båda efter Selma Lagerlöfs romaner. Tillsammans med sin nyupptäckta stjärna Greta Garbo följde han efter Sjöström och fotografen Julius Jaenzon till Hollywood 1925, där han bl.a. regisserade Hotel Imperial (1927). Merparten av S:s tidiga produktion från 1910-talet gick förlorad i en lagerbrand 1941.

(Karikatyren är gjord av Einar Nerman, 1922)

Mauritz Stiller under inspelningen av ”Gunnar Hedes Saga”, 1922.
Julius Jaenzon till vänster.
Grata Garbo och Mauritz Stiller, 1925


Mauritz Stiller
[1883-1928] rysk-svensk regissör född och uppvuxen i judiska kretsar i Helsingfors, kom till Sverige som skådespelare och var engagerad vid Lilla teatern i Stockholm (tidigare Strindbergs Intima teatern), innan han av Charles Magnusson 1912 hämtades till filmen och Svenska Bio. Till en början lät han sig påverkas av dansk melodramfilm, men på några år utvecklade han en personlig, nyskapande stil.

Han debuterade samtidigt som Victor Sjöström. Tillsammans kom de att föra Svenska Bio till en ledande position i filmvärlden.

Sjöström lanserade i slutet av 10-talet en uttrycksfull, nationalromantisk naturskildring. Stiller anknöt till denna i Johannes Linnankoski-filmatiseringen Sången om den eldröda blomman men med bibehållet sinne för spektakulära effekter och dramatisk spänning. Även i mästerverket Herr Arnes pengar efter Selma Lagerlöfs berättelse spelar naturen en med dramat väl integrerad roll.

I Thomas Graals bästa film och Thomas Graals bästa barn (båda med Sjöström i titelrollen) hade Stiller funnit en komedistil som var överraskande och ny — och det inte enbart för svensk film.

Stilen är indirekt och insinuant och bygger på lätta ironier, lekfull distansering och fräcka bildeffekter. Erotikon visar Stillers fullständiga behärskning av dessa uttrycksmedel.

Stilen gjorde intryck i Hollywood, där den främst förvaltades av Ernst Lubitsch som också kom att ge namn åt den — the Lubitsch touch.

Stiller gjorde ingen mer komedi. Efter övertalning fortsatte han den sjöströmska traditionen med Selma Lagerlöf-filmatiseringar. Gunnar Hedes saga efter "En herrgårdssägen" och Gösta Berlings saga är dramatiskt kraftfulla men förhåller sig mycket fritt till de litterära förlagorna, och båda filmerna ogillades starkt av författaren.

I synnerhet Gösta Berlings saga uppmärksammades dock av utländska producenter, och Stiller lockades att lämna Sverige i sällskap med sina nya skådespelarfynd, Einar Hansson i Gunnar Hedes saga och Greta Garbo i Gösta Berlings saga.

En planerad tysk-svensk samproduktion med inspelning i Istanbul gick om intet, men i Berlin kunde Stiller hjälpa sina skyddslingar till ledande roller i G W Pabsts Den glädjelösa gatan.

I Berlin befann sig samtidigt Louis B Mayer vid det hollywoodska storbolaget MGM. Han erbjöd Stiller engagemang, och denne accepterade — sedan också Garbo fått ett erbjudande.

I Hollywood fick Stiller och Garbo vänta länge, innan producenten Irving Thalberg visade dem något intresse. Efter många påstötningar fick slutligen Garbo debutera i melodramen Virveln — men med den tämligen okände Monta Bell och inte Stiller som regissör. Till de flestas överraskning gjorde hon stor succé.

Nu fick Stiller anbud att regissera hennes nästa film, Fresterskan, men han fann sig dåligt till rätta i den amerikanske ateljén, och Thalberg tog ifrån honom uppgiften. Filmen färdigställdes av Fred Niblo.

Stiller fullbordade endast två filmer i USA, båda med Pola Negri — Hotel Imperial som berättas med expressivt rörlig kamera och En kvinnas bekännelse.

Bitter på Hollywood återvände han till Stockholm 1927. Året därpå avled han till följd av en lättvindigt behandlad lungsjukdom.

Stiller var en sällsynt vital, livsbejakande och bildbesatt filmskapare, en temperamentsfullt aggressiv och motsägelsefullt sårbar romantiker. Han skänkte svensk stumfilm sydländsk puls och en glans av fest och äventyr.

Bra Böckers Film och TV-lexikon, 1985Kronologi

STILLERS LIV OCH VERK

Ur Gösta Werners bok
Mauritz Stiller - Ett livsöde
utgiven 1991 av bokförlaget Prisma, Stockholm


1883

17 juli Mauritz Stiller föds i Helsingfors i Finland. Föräldrar: ryske militärmusikern Hirsch Stiller (1842-1887) och hans maka Mindel, född Weissenberg (1851-1887), bägge av judisk börd, mosaiska trosbekännare och ryska medborgare.

1899

2 december Folkteatern i Helsinfors öppnar. Stillers första lärospån som skådespelare nu och våren 1900.

1900

Hösten Engagemang som skådespelare vid Svenska inhemska teatern i Åbo t.o.m. vårsäsongen 1902.

1902

Sommaren Engagemang vid Karin Swanströms turné i Finland.
Hösten Fortsatt engagemang vid Svenska inhemska teatern i Åbo t.o.m. vårsäsongen 1903.

1903

Hösten Engagemang vid Folkteatern i Helsingfors.

1904

Hösten Engagemang vid Svenska teatern i Helsingfors, som dock måste avbrytas i oktober, då Stiller efter inkallelse till rysk militärtjänst vägrat inställa sig och blir hämtad av de ryska myndigheterna. Stiller flyr och kommer vid jultiden som flykting till Sverige.

1905

Våren Engagemang som skådespelare vid Hjalmar Selanders sällskap som turnerar i svenska landsorten.
Hösten Engagemang vid Hugo Rönnblads turnésällskap t.o.m. vårsäsongen 1906.

1906

Hösten Engagemang vid Östermalmsteatern i Stockholm t.o.m. vårsäsongen 1907.

1907

Maj Engagemang hos Anna Norrie.
Hösten Engagemang som skådespelare vid Svenska teatern i Helsingfors t.o.m. vårsäsongen 1909.

1909

Hösten Engagemang vid turné i svenska landsorten.

1910

Våren Engagerad vid olika turnéer i svenska landsorten, bl.a. hos Anna Norrie maj-december.

1911

Våren Engagemang som skådespelare, även verksam som regissör vid Lilla teatern i Stockholm. Engagemanget vara till i mars 1912.

1912

15 maj Stiller tillträder befattningen som regissör och skådespelare vid AB Svenska Biografteatern. Engagemanget löper på tre år till 15 maj 1915.
Stiller regisserar följande filmer i nu nämnd ordning:
Maj När svärmor regerar, Vampyren
Juni Barnet, Mor och dotter
Juli De svarta maskerna
Augusti Den tyranniske fästmannen

1913

Januari När kärleken dödar
Februari När larmklockan ljuder
April En pojke i livets strid (ofullbordad)
Maj Den okända
Juni-juli Bröderna
Juli Den moderna suffragetten
Sensommaren Livets konflikter (övertagen av Victor Sjöström)
Augusti På livets ödesvägar
September Mannekängen (ofullbordad)
Oktober För sin kärleks skull, Gränsfolken

1914

Vårvintern Lekkamraterna
Mars Stormfågeln
Maj Det röda tornet
Juni-juli Skottet
Juli-augusti När konstnärer älska

1915

15 mars Premiär på Strindbergs Oväder på (Nya) Intima teatern i Stockholm i Stillers regi. Därefter regisserar Stiller följande filmer i nu nämnd ordning:
April Hans hustrus förflutna
April-maj Hämnaren
Maj Madame de Trèbes
Juni Mästertjuven
Juni-juli Hans bröllopsnatt
Sensommaren Minlotsen
September Dolken
September-oktober Lyckonålen

1916

Mars Balettprimadonnan
April Kärlek och journalistik
Maj Kampen om hans hjärta
Juni-juli Vingarna
27 oktober Lorensbergsteatern i Göteborg invigs med Strindbergs Ett drömspel i Stillers regi.
November-december Stiller regisserar ytterligare fyra pjäser på Lorensbergsteatern.

1917

5 januari Stillers engagemang på Lorensbergsteatern upphör. Stiller återgår till Svenska Bio och regisserar i nu nämnd ordning:
Maj-juni Thomas Graals bästa film
Juli Alexander den store

1918

April-maj Thomas Graals bästa barn
Juni-augusti Sången om den eldröda blomman

1919

Februari-maj Herr Arnes pengar
Augusti-september Fiskebyn
27 december AB Svensk Filmindustri (SF) bildas genom sammanslagning av AB Svenska Biografteatern och Filmindustriaktiebolaget Skandia.

1920

23 maj SF:s nya ateljéer, Filmstaden i Råsunda, invigs.
Juni-juli Stiller regisserar Erotikon, film nummer två i de nya ateljéerna.
Juli-augusti Stiller spelar in Johan, helt utanför ateljéerna vid Morjärv i Lappland.

1921

15 juli Stiller, som dittills varit rysk medborgare, blir svensk medborgare.
Juli-september Stiller regisserar Den landsflyktige, hans enda film för året.

1922

Januari SF driver igenom bildandet av Svensk Filminspelning AB med Sjöström och Stiller som delägare för att göra dem aktivt delaktiga i ansvaret för de allt högre produktionskostnaderna.
April-juni Stiller spelar in Gunnar Hedes saga, det nya inspelningsbolagets första film.

1923

Januari Victor Sjöström far till Amerika, engagerad av Goldwyn Pictures i Hollywood.
Augusti Innspelningen av Gösta Berlings saga i Stillers regi börjar. Den varar mer eller mindre oavbrutet till månadsskiftet januari-februari 1924.

1924

Våren och sommaren Stiller får upprepade anbud om engagemang som regissör från tyska filmbolag. Han besöker Berlin.
Hösten Stiller får anbud från Metro-Goldwyn att fara till Hollywood och ett preliminärt kontrakt upprättas.
Slutet av november Stiller reser med Julius Jaenzon, Greta Garbo och Ragnar Hyltén-Cavallius till Konstantinopel för att förbereda en filminspelning för det tyska filmbolaget Trianon.
December Trianon inställer betalningarna.

1925

Januari Stiller tillbaka i Berlin, gör fåfänga försök att hitta ny finansiär för Konstantinopel-inspelningen.
Våren Stiller i Berlin, placerar Greta Garbo i huvudrollen i G W Pabsts film Den glädjelösa gatan.
Försommaren Stiller i Stockholm.
Slutet av juni Stiller och Garbo reser till Amerika för att fullfölja det preliminära avtalet med Metro-Goldwyn.
Början av juli Ankomst till New York.
Början av september Ankomst till Los Angeles.
Slutet av november Inspelningen av Garbos första amerikanska film, Virveln, startar. Regissör Monta Bell.
November-december Stiller arbetar på manuskriptet till Garbos nästa film, Fresterskan. Det blir färdigt i januari 1926.

1926

Februari Inspelningen av Fresterskan startar med Stiller som regissör. Efter några dagar ersätts han av Fred Niblo. Brytning mellan Stiller och Metro.
Senare under våren Stiller engageras av Erich Pommer på Paramount för att regissera Pola Negri.
Slutet av juni Inspelningen av Hotel Imperial startar med Pola Negri i huvudrollen och Stiller som regissör. Efter ett avbrott vid Rudolph Valentinos död avslutas inspelningen i september.
Oktober Stiller får ett nytt kontrakt med Paramount. Man planerar en film med Emil Jannings.
November Konflikt mellan Garbo och Metro, varvid Metro suspenderar henne för arbetsvägran. Konflikten biläggs först i maj 1927.

1927

Början av februari Inspelningen av Ned med vapnen med Pola Negri och Einar Hansson startar med Stiller som regissör. Stiller blir sjuk, Rowland V Lee ersätter honom.
Slutet av våren Inspelningen av En kvinnas bekännelse med Pola Negri och Stiller som regissör startar. Stiller fullföljer inspelningen, som avslutas under försommaren.
3 juni Einar Hansson omkommer vid en bilolycka i Californien.
Juni Inspelningen av Syndens gata med Emil Jannings startar med Stiller som regissör. Stiller blir sjuk. Ludwig Berger övertar regiskapet. Filmen kompletteras senare av Lothar Mendes.
Okotober Stiller har inte återfått hälsan. Kontraktet mellan honom och Paramount upphävs, men diskussioner om framtida engagemang förs ännu i november.
December Stiller reser tillbaka till Sverige med ”julbåten” från Amerika.

1928

Våren Stiller vårdas under olika perioder på sjukhus i Stockholm. Mycket långsamt förefaller han återhämta sig.
April Stiller regisserar den amerikanska pjäsen Broadway på Oscarsteatern i Stockholm med premiär 28.4 1928.
Slutet av våren och/eller sommaren Stiller besöker Paris för diskussioner om eventuell inspelning av en amerikansk film i Europa.
Slutet av augusti eller början av september Stiller tillbaka till Stockholm. Hans hälsotillstånd försämras snabbt.
Början av oktober Stiller tas in på Röda Korsets sjukhem i Stockholm. Flera svåra operationer följer.
8 november klockan 1.15 på morgonen Stiller avlider. Dödsorsak: varbildning i ena lungan.
12 november Stillers jordfästning. Han begravs på Mosaiska begravningsplatsen på Norra kyrkogården i Stockholm.


Till startsidan