Några sidor ur Elektriska Aktiebolaget Skandias katalog från oktober 1929


Till startsidan