Svensk Filmindustris organisation av Filmstaden i Råsunda, år 1944
enligt jubileumsskriften ”Svensk Filmindustri, tjugofem år”Till startsidan