SELA 2880 – EN SVENSK MIXER I TOPPKLASS
Ur tidskriften Musikrevy, nummer 2-1967
Av konstruktören, ingenjör Sten Hagberg
(Texten är här något förkortad.)


Denna apparat har på kort tid fått internationellt erkännande som en lika lättarbetad som precisionsgjord mixer, värdig det traditionella NAGRA-utförandet och ett förnämligt komplement till den välkända bandspelaren.

[...]

På den svenska marknaden har tidigare ej funnits någon transistoriserad mixer som i sig förenat alla de egenskaper som kan fordras av en professionell mixer. Förutom att de rent elektriska egenskaperna skall ligga i toppklass skall även den mekaniska utformningen vara funktionell och robust för att tåla omild behandling vid transporter. I och med att transistoriserad utrustning nu även håller på att slå igenom i professionella ljudsammanhang skall även storleken anpassas efter tidens krav på miniatyrisering.

I juni 1965 började konstruktionsarbetet på den här beskrivna mixern, SELA 2880. Grundtankegången bakom konstruktionen var att få fram en mixer som kunde användas till alla i handeln förekommande bandspelare och effektförstärkare, främst i de professionella klasserna men även i amatörsammanhang, och därigenom göra det möjligt för envar att få fullt professionellt resultat ur sin bandspelare. SELA har alltid haft djupa rötter i filmbranschen och vi ville med denna mixer lösa några av filmbranschens stora problem, nämligen brusnivåfrågorna. Mixer 2880 har därför utrustats med en nykonstruerad ingångsförstärkare i varje kanal. Den till ingången överreducerade brusnivån ligger mycket nära den teoretiskt uppnåeliga brusgränsen. Inom frekvensområdet 40 Hz-15 kHz ligger den totala brusnivån på c:a -128 dBm (ovägt värde mätt med medelvärdesinstrument).

[...]

Mellan varje kanalförstärkare och kanalvolymkontroll ligger ett in- och urkopplingsbart dialogfilter med brant avskärning (-18 dB oktav) under 100 Hz. Mixning sker resistivt efter volymkontrollerna, varefter summa-signalen förstärks i en B-förstärkare. B-förstärkaren erhåller en nivå av c:a 300 mV, men är trots detta utförd som en lågbrusförstärkare, vilket har till följd att mixerns dynamik – mätt över utgången med neddragna volymkontroller – är av storleksordningen 85 dB.

Dämpningen hos kanalpotentiometrarna vid fullt neddragen ratt är bättre än 85 dB. Detta höga värde har erhållits genom att använda en högkvalitativ militärt specificerad potentiometer i slutet utförande. Dämpningsvärdet hos en standard-potentiometer brukar sällan överstiga 50 dB. Efter förstärkning i B-steget går signalen via ett brant lågpassfilter (-18 dB oktav/16 kHz) till en FK-variator där mixerns totala frekvenskurva kan ändras. Avsikten med denna korrigeringsmöjlighet är ej att i första hand kompensera olika mikrofoners frekvenskurvor utan att möjliggöra en utjämning av olika inspelningar i olika lokaler vid olika tillfällen, alltså snarare en kompensering av lokalakustik än av mikrofonkurvor. FK-variatorn har därför utformats på ett sådant sätt att frekvenskurvan höjs och sänks ett visst antal dB vid angiven frekvens för att därefter plana ut och bli rak igen från denna frekvens. 100 Hz resp. 10 kHz – höjning och sänkning sker i steg om 2 dB ± 10 dB.

Mixern har mekaniskt utformats för att passa ihop med den välkända bandspelaren Nagra III. Denna skall ha en ingångsspänning av c:a 50 mV för full utstyrning, och denna spänning uttages från FK-variatorns utgång och matar Nagran via en i mixern fäst kabel då Nagran placeras ovanpå mixern. I de fall då mixern används tillsammans med någon annan bandspelare kan denna matas antingen via den första utgången (Nagrautgången) eller via mixerns linjeutgång. Linjeutgången ger max 3 V/500 ohm och kan alternativt driva en hörtelefon. Mixern kan drivas direkt från Nagran eller via ett separat nätaggregat (SELA 2881).

Mixerns totala distorsion från ingång till utgång ligger vid normala programnivåer under 0,1 % och överskrider aldrig 0,2 % vid maxnivå. Frekvenskurvan är rak (± 0,5 dB) mellan 40 Hz-16 kHz varefter den faller med – 18 dB per oktav.

Alla i mixern ingående förstärkare är uppbyggda på samma kretskort. Direktkoppling mellan alla transistorsteg i respektive förstärkare har använts, varvid mixerns temperaturområde har kunnat hållas mycket stort. (–30˚/+50˚). Kraftig motkoppling inom stegen motverkar transistorernas dataspridning varför praktiskt taget varje transistor med samma typbeteckning kan användas vid serviceutbyte utan specialsortering. Alla i mixerns ingående komponenter kan utbytas mot liknande av standardtyp, potentiometrarna undantagna.

Sedan SELA mixer 2880 introducerades på marknaden för några år sedan har den hunnit bli normgivande för arbetet i hela den svenska filmindustrin samt i ett flertal kända utländska filmbolag eller grammofonstudios.


Schema i PDF-format till Sela-mixer 2880, 16/8 1966
Schema i PDF-format till Sela-mixer 2880, senare version
Schema i PDF-format till SELA-mixer 2880-OA (2880-BT), 2/8 1973Till startsidan


 

Radio & Television nr 11, november 1967.