Radioannonser, broschyrer och kataloger åren 1923-40

De första åren var det telefonbolagens behov som drev utvecklingen av elektronrör och kringkomponenter framåt. Utan bra förstärkare gick det nämligen inte att ringa ”long distance”. Och när så småningom allmänheten började kräva allt bättre radiomottagare tog processen ytterligare fart, något som filmljudtekniker och biografägare kom att få stor nytta av.


1923

1924 - 1

1924 - 2

1925*

1926

1927 - 1

1927 - 2

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940
* På den här sidan finns även länkar till några gamla radiokataloger.

Till startsidan