Biografägaren, den 30 mars 1929
Hör denna utmärkta anläggning
på Londonbiografen.

Londonbiografen vid Bryggargatan 2 i Stockholm
har en Philips högtalareanläggning, som ersätter hela orkestern.

Vid edert Stockholmsbesök under kongressen får Ni inte försumma att höra Philips-anläggningen på Londonbiografen, Bryggargatan 2. Ni skall finna, att densamma icke blott uthärda en jämförelse med de stora biografernas ljudfilmsapparater. Den har allmänt prisats av såväl press som publik och den överträffar även de dyrare anläggningarna i tonrenhet och naturlig återgivning. Och den kostar blott en bråkdel av en ljudfilmsinstallation. Ersätt Eder orkester med Philips. Besök oss, när Ni nu är i Stockholm.

En titt bakom kulisserna — grammofonbordet och 50-watts-förestärkaren.

Philips Radio AB Avd. VII
Kungsträdgårdsgatan 10
Stockholm