Instruction Book
FAIRCHILD Perspecta Stereophonic Sound Integrator

Perspecta Sound kunde ibland beskrivas som ett ”directional sound system”, som gjorde det möjligt för en biografägare att för vissa filmer få en något mer spektakulär ljudupplevelse av ett optiskt ljudspår i mono, och slippa en del av de kostnader som en fullt utbyggd magnetljudsteknik medför.

På det optiska ljudspåret för en Perspecta-film fanns nämligen tre ohörbara kontrolltoner inmixade, 30 Hz, 35 Hz, och 40 Hz. Med hjälp av dessa kunde monoljudet
panoreras till vänster, mitt eller höger högtalare.

Perspecta-tekniken gjorde att ljudet kunde komma från en av högtalarna bakom duken, alternativit två av dem eller alla tre på en gång.

Man kunde även följa en skådespelare som gick från bildens ena sida över till den andra, eller låta ljudet följa ett tåg som dundrade genom bild.
Övergångarna mellan högtalarna var mjuka och ljudnivåerna bestämdes av kontrolltonernas styrka.

Perspecta-ljudet kom från ett enda optiskt tonspår och var således alltid i mono.


Annons från Aftonbladet
den 20 oktober 1956.Till startsidan