Pearls rektangulära kapslar
Rektangulär kapsel, tillverkad av Pearl år 2002.
Företaget lanserade den första rektangulära kapseln 1959.


Principen

Med stora runda kapslar får man hög utspänning och därmed bra signal/brusförhållande, men också resonanser inom det hörbara området som bland annat resulterar i en orolig frekvensgång i mellandiskanten.

Små runda kapslar ger en rakare frekvensgång eftersom de har sin egenresonas utanför det hörbara området. Men en liten kapsel har tyvärr också lägre utspänning och ger därför sämre signal/brusförhållande.

För att komma förbi dessa olägenheter har Pearl i många år tillverkat rektangulära kapslar, som trots sin stora yta och höga utspänning inte har den stor runda kapselns typiska ojämnhet i mellandiskantens frekvensgång.

Frekvensgången från en rektangulär kapsel är så rak att den kan jämföras med en småmembranskapsel. Men till skillnad från den lilla kapseln har den rektangulära en hög utspänning som ger ett mycket bra signal/brus förhållande.
Håkan LindbergPearls nya ELM-kapsel
(ELM = Extended Length Microphone)
En ”Line source”-högtalare ger med sitt långsmala högtalarmembran en god utbredning av ljudet i sidled, medan den har en snävare återgivning i vertikalplanet.

Bernt Malmqvist på Pearl Mikrofonlaboratorium AB blev intresserad av den här tekniken och år 2004 kom han att lansera en rektangulär mikrofonkapsel med längd-breddförhållandet 7:1. Den fick namnet ELM. 

ELM-kapselns form resulterar i att mikrofonen blir en kardioid i horisontalplanet och en tillplattad kardioiod i vertikalplanet, speciellt vid höga frekvenser. Om man placerar en ELM-mikrofon vertikalt är alltså känsligheten för ljud från golv och tak mindre än från sidorna. 

En ljudtekniker, som är väl förtrogen med ELM-mikrofonens egenskaper, kan exempelvis bli av med oönskade reflexer och få bättre separtion mellan instrumenten. Kapselns karaktär gör också att ett något längre mikrofonavstånd kan användas, vilket uppskattas på opera- och teaterscener. ELM-mikrofonen har också visat sig ge mycket bra resultat vid inspelning av piano och flygel.

En ELM-kapsel har en ovanligt jämn frekvenskurva upp till mer än 20 kHz. Membranytan är dubbelt så stor som en 1"-kapsel vilket ger ett mycket lågt brus.
HL


Till startsidan