Pathé Frères, en världsomfattande affär
Aftonbladet, 20/10 1912

Pathé Frères films torde vara kända över hela den civiliserade världen — och ett stycke längre bort ändå, och om någon firma varit banbrytande inom kinematografiens eller ”biografiens” område, så är det väl den. Sin huvudaffär har firman som bekant i Paris, och därifrån har den grenat ut sig med filialer i väl nära nog alla världens huvudstäder. Här i Stockholm har den sedan i juni 1910 filial med kontor Drottninggatan 57, och dess föreståndare är hr S. Popert.

Firmans huvudsakligaste verksamhet här består givetvis i uthyrning av biograffilms samt försäljning av apparater för kinematografisk verksamhet samt, sist men ej sämst, tagning och tillverkning av films. I sommar har firman speciellt haft mycket att göra, då ju de olympiska spelen fordrat en betydlig apparat, för att firman till alla för sport och idrott intresserade länder skulle kunna utsända mängder av bilder därifrån. Firman har också i Stockholm en stor ateljé, som kan tillverka cirka 5.000 meter films dagligen.

Den inspelningsateljé som nämns i texten ovan är Svenska Bios på Lidingö. Charles Magnusson hade nämligen under 1912 lierat sig med Pathé Frères för att stärka Svenska Bios ekonomi och förbättra bolagets distributionsmöjligheter. Samarbetet avbröts dock efter något år.


Ur Pathés svenska katalog, 1911.
Labbet låg i Hasse W. Tullbergs hus
på Kungsbroplan 3 i Stockholm.



Pathé Frères svenska filial sålde även bolagets filmkameror och projektorer.


Siegmund Popert, 60 år
 Biografägaren, 20 oktober 1934

Siegmund Popert föddes i Hamburg den 19 oktober 1874, och efter slutad skolgång lämnade han redan vid unga år föräldrahemmet. Efter en längre tids vistelse i Frankrike — som för övrigt nästan gjorde honom till infödd parisare — begav han sig till England och Amerika. Ett par års vistelse i Ryssland och Balkanländerna kompletterade hans internationella vandringar.

För ungefär trettio år sedan slog direktör Popert sig ner i vårt land, tillägnade sig fort landets seder och språk samt blev ganska snart svensk medborgare.

Ett helt livsverk har Siegmund Popert ägnat den franska firman Pathé Frères, vars skicklige representant han varit i ett flertal europeiska länder och under ett otal av år i Sverige.

Pathé Frères svenska filial var väl den filmfirma som i filmens ungdomsår betydde allra mest för de svenska biografägarna. Ifrån denna firma — som då var den dominerande i Europa, för att inte säga i hela världen — erhöll biografägarna icke blott sina filmer utan även sina maskiner. Det finns säkert ännu mer än en Pathé-maskin i bruk, som kan vittna om denna firmas gedigna varor.

Siegmund Popert vann mycket hastigt framgång och popularitet hos biografägarna, och blev fort känd som en skicklig och rättskaffens affärsledare.

När Pathé 1918 ingick i det nybildade Skandia, etablerade Popert egen affärsverksamhet, men blev snart åter Pathé-man, och tog hand om firmans försäljning av maskiner och råfilm.

Under de senast förflutna åren har Popert åter ägnat sig åt privat affärsverksamhet. Ett flertal av honom importerade och försålda franska filmer vittna gott om hans säkra publiksmak och goda filmomdöme.

Den aktning och den vänskap Siegmund Popert genom sin vänsällhet och sin redbarhet förvärvat både inom och utom vårt fack märktes tydligt på sextioårsdagen, då jubilaren blev föremål för många och vackra hyllningar.



Svenska Dagbladet, 3 november 1935

Direktör S. Popert avled natten till lördagen på Sabbatsbergs sjukhus, 61 år gammal.
Popert, som var född i Hamburg, hade varit med i filmfacket i inte mindre än 36 år, alltså så gott som från begynnelsen. Det var 1899 han kom till Pathé Frères i Paris och började året därpå resa för firman, först i England och sedan i Amerika. År 1908 kom han första gången till Stockholm och sedan 1910 har han varit bosatt här och var sedan länge svensk medborgare. I Sverige öppnade Pathé genom den bortgångne eget laboratorium för upptagning av filmbilder. Han var med från början, när man började spela in film i större skala i Sverige. Det skedde i den i filmhistoriens annaler bekanta ateljén på Lidingön tillsammans med ”Svenska bio”. Under senare år har P. sysslat med filmuthyrningsverksamhet. Inom filmfacket var han känd och uppskattad.


Till startsidan