Harry Nyquist

Läser man teorierna bakom telefonsystem, förstärkare, datanät, kompaktskivor och TV-utsändningar så finner man ofta namnet Harry Nyquist. Ingenjörer inom teleteknik, men även styr- och reglerteknik, är väl förtrogna med teorier formulerade av Harry Nyquist.

Följande rader är från Nationalencyklopedin:
Nyquist, Harry, 1889–1976, svensk-amerikansk fysiker och teletekniker. N. emigrerade till USA 1907 och disputerade vid Yale University 1917. Han verkade under 37 år vid Bells forskningslaboratorier och blev känd för teoretiska och praktiska studier inom telekommunikations- och reglerteknik.

Här kan Du lyssna till några som berättar om Harry Nyquist. Intervjuerna är gjorda 1993 av Håkan Lindberg. Ljudfilen är 14 minuter lång, 13 MB i MP3-format, 192 Kbps.

Här kan du läsa mer om Harry Nyquist.

En Harry Nyquist-sida hos IEEE History Center.

En PDF-fil om Harry Nyquist
från IEEE.