Neumann U48



Neumann modell U48 är omställbar mellan kardioid och åtta. Modellen lanserades 1957. Röret i mikrofonen är ett Telefunken V14m.

En tidig U48 har en dubbelsidig M7-kapsel med guldbelagda membran av polyvinylklorid (PVC). En U48 efter 1961 har med stor sannolikhet en K47/49-kapsel med membran av guldbelagd polyester (Mylar).

Modell U48 slutade tillverkas 1965.

Det tillverkades ungefär 770 exemplar av Neumann U48.







Foto: Håkan Lindberg

Det här är en akustiskt öppen men elektrostatiskt sluten skyddsanordning för en kondensatormikrofonkapsel till en Neumann U48.

En kapsel till en kondensatormikrofon är så högohmig att du enbart skulle höra brum om inte metallnätet, som skärmar av, fanns där. Man kan säga att skyddet kring kapseln fungerar som en Faradays bur. Dessutom tjänstgör de olika lagren av nät som ett enkelt vindskydd.

Det är väldigt viktigt att metallnäten är ordentligt jordade. Gamla mikrofoner, med nät av aluminium, drabbas inte sällan av oxid vilket leder till dålig kontakt och ibland brum.


 

Schema till Neumann U48

Till startsidan