Nagra IS

På Photokina i Köln 1974 lanserar Kudelski SA en liten och lätt fullspårs monobandspelare för 1/4"-band lämpad för reportage och dokumentärfilm. Maskinen har namnet Nagra IS (Idioten Sicher), väger 4,5 kilo och har måtten 28 x 20 x 8 cm.

Bandtransporten sköts av tre servostyrda motorer och bandhastigheten är 7 1/2".
En modell med två hastigheter, 7 1/2" och 3 3/4", lanseras 1975. Den har beteckningen IS-T.

Snabbspolning fram och back går mycket fort. Bandspänningen är konstant, tack vare de servostyrda spolmotorerna. Spolarna låser i stoppläge. Inga slingor. Bandspelaren stannar automatiskt när bandet tar slut.

Mikrofoningångarna är två till antalet och omställbara mellan dynamisk och kondensator (-12, +12, +48V Phantom samt +12V T-matning). Dessutom har Nagra IS en obalanserad linjeingång och en balanserad linjeutgång.

Den inbyggda högtalaren drivs av en förstärkare på 1/2 watt.

Utstyrningsinstrumentet är omkopplingsbart mellan VU och toppvärdesvisande.

Batterierna (åtta stycken 1,5 volt D-typ) sitter i en kassett med snabblås, vilket betyder snabba batteribyten.

Bandspelaren klarar temperaturer mellan -30° och +70° C.

1975 kostar
Nagra IS-L, en modell för pilotton, 14.847:-, inklusive moms.


Till startsidan