Firma Albrecht i Berlin grundades 1926 (Mechanischen Werkstatt Albrecht), och på den tiden tillverkade företaget radiokomponenter. Efter andra världskriget gick man över till att bygga ljudutrustning för filmbranschen och den första bandspelare för 17,5 mm perforerad magnetfilm tillverkades 1950. Den hade modellbeteckningen MTK 1 (Magnetton-Kamera), och var beställd av UFA. Som de flesta perfomaskiner på den här tiden saknade MTK 1 raderhuvud. Magnetfilmen raderas i speciella avmagnetiseringsapparater, s.k. bulk erasers.MWA MTK 1


Annons i tidskriften Radio & Television nr 12, 1965:
Wilhelm Albrecht GmbH är sedan 1950 leverantör av bandspelare för perforerad magnetfilm till radio/TV-företag, filmstudior och liknande applikationer. Leveransprogrammet är synnerligen omfattande: för praktiskt taget varje ändamål finns en huvudtyp, som kan "skräddarsys" att passa just era behov.

MB 2 är den vanligaste maskinen [i produktion sedan 1952]. Som standard avsedd för ett format och en hastighet. Med en enkel tillsats kan maskinen köras endera i 24 b/s eller 25 b/s, i en annan variant kan de båda formaten 16 mm och 17,5/35 mm användas. Pris c:a 13.000:-

MB 31 har utvecklats i nära samarbete med produktionsföretag för TV, och kan uppvisa ett flertal intressanta konstruktionsfinesser. Samtliga förstärkare är av nykonstruerad typ, och helt transistoriserade. Förstärkarna är av kassettyp, och i MB 31 finns plats för 4 st kassetter. Även pilottonsförstärkaren är av denna typ. Tack vare en särskild motor för svängmassan har en utomordentligt kort starttid kunnat uppnås. Givetvis kan MB 31 köras på de förekommande synkronsätten Rotosyn, Interlock m.fl. Pris från c:a 20.000:-

MR 10 är avsedd för transportabelt bruk, och levereras med ett separat skåp för förstärkarna. Maskindelen innehåller samma typ av löpverk och huvudsats som övriga Albrechtmodeller, och kan köras med 24 b/s eller 25 b/s. Tack vare den låga strömförbrukningen (150 W) passar MR 10 utmärkt att drivas från en transistoromvandlare. Pris c:a 15.000:-.
Generalagent ELFA Radio & Television AB.
MB 2.
(Modellen kallades ”Gumman”.)

MR 10
Princip för filmtransport i perfomaskin.Elfa-katalogen 1970-71:

Bandspelare av fabrikat Wilhelm Albrecht, Berlin, är avsedda för perforerad magnetfilm, endera 16 mm eller 17,5/35 mm. Bandspelaren användes för mixning och överspelning i professionella sammanhang, bl.a. av Sveriges Radio, Europafilm, Nordisk Tonefilm samt hos ledande filmbolag i Europa, och utvecklas i intimt samarbete med dessa. Därför är bandspelarna ständigt moderna, trots att samma grundkonstruktion har använts hela tiden. Redan 1950 levererades den första Albrecht-maskinen, och denna är fortfarande i dagligt bruk tack vare den utomordentligt höga mekaniska kvaliteten. Huvudsatserna innehåller i regel tonhuvud av fabrikat Bogen, som är av högsta kvalitet och sedan länge beprövade. Här nedan lämnas en beskrivning på de tre grundtyper, som samtliga kan levereras i ett stort antal varianter, avpassade efter Ert speciella behov.

Typ MB 21
Golvmaskin för 16 mm eller 17,5/35 mm, kapacitet 600 m eller max. 1200 m magnetfilm. Hastighet 24 b/s eller 25 b/s, alternativt båda hastigheterna, elektriskt omkopplingsbara. Olika utföranden tillåter drift över 3x220 V Rotosynnät eller liknande, även snabb fram- och återspolning kan synkronköras. Huvudsatsen är lätt utbytbar, och kan utrustas med tonhuvuden enligt olika förekommande standarder, kantspår, mittspår, för pilotton eller för flerspårs in- och avspelning. Elektroniken är dimensionerad för 0,775 V eller 1,55 V in och ut med en max. distorsion över band på 1,2 %. Korrektionerna är enligt DIN och CCIR. Förstärkarna är heltransistoriserade och av instickstyp för inskjutning i mångpoliga kontaktdon.

Denna typ levereras även i ett specialutförande för både 16 mm och 17,5/35 mm.

Typ MR 10
Bordsmodell, speciellt lämplig även för transportabelt bruk, för endast 16 mm eller 17,5/35 mm, med kapaciteten 300 m magnetfilm. Hastigheter 24 b/s och 25 b/s omkopplingsbart. Denna modell kan drivas synkront endera över 1x220 V eller från Rotosynnät (med tillsatsaggregat). Vidare är anordnad en utgående axel för sammankoppling med andra löpverk, när så erfordras. Löpverket och huvudsatserna är av samma typ som för övriga Albrecht-maskiner. MR 10 är vidare försedd med snabbstartanordning för svängmassan, som även fungerar som stopp. Till maskinen levereras ett separat skåp med erforderlig förstärkarutrustning, som även kan innehålla t.ex. avlyssningssteg för högtalare eller hörtelefon. Förstärkarna är heltransistoriserade och av instickstyp för inskjutning i mångpoliga kontaktdon.

Typ MB 41
Golvmaskin med möjlighet för synkronisering till alla kända system enligt MWA:s eget syntronicförfarande. Kapacitet max 1200 m magnetfilm med hastigheten 24/25 b/s. Snabbspolning kan ske dels synkront, del med separata inbyggda spolmotorer. MB 41 har vidare inbyggt belyst räkneverk med momentnollställning. Samtliga funktioner manövreras över belysta tryckknappar, och alla funktioner kan fjärrstyras. Förstärkarna är av heltransistoriserad korttyp för inskjutning i mångpoliga kontaktdon. Nivåerna är 1,55 V in och ut, och korrektionerna enligt DIN och CCIR.


Det här är en MWA MB 51,
en synnerligen avancerad perfomaskin
som tar alla format.MWA-kataloger 1967-71:

Till startsidan