1922 års radiokatalog från The Marconi Scientific Instrument Co. Ltd. i London.
Till startsidan