Lilla ateljén i Filmstaden

© AB Svensk Filmindustri

Den inglasade filmateljén låg högst upp i byggnaden.

På förslag av Mauritz Stiller var ateljén utrustad med en vridscen så att uppställningarna skulle kunna följa solljuset, men den kom i stort sett aldrig till användning.

Bottenvåningen var under de första åren plats för möbelmagasin och rekvisitaförråd. Där, och på mellanvåningen, fanns också omklädningsrum och sminkrum för statister.

En hiss gick mellan möbelhallen i markplanet och ateljén. Hissen var placerad på utsidan av byggnadens västra vägg.

© AB Svensk Filmindustri
Ateljébyggnadens västra kortända.
Mitt på gaveln står hissen.

Hissdörrarna var mycket höga, vilket gjorde det möjligt att enkelt flytta kulisser mellan ateljén på övervåningen och förrådet i bottenvåningen. Det fanns dessutom en hög dörr vid sidan av hissen som användes när man behövde baxa kulisser från förrådet direkt ut på markplanet.

Omkring 1930 samsas möbelmagasin och rekvisitaförråd med elektrikernas verkstäder. I en SF-broschyr från 1931 nämns att det i byggnadens markplan fanns ”en nyinredd, högst modern ljudteater med tillhörande maskinrum”, den som senare kom att kallas Operan och hade 24 sittplatser.

Under 60-talet hade elektriker och passare sina omklädningsrum en trappa upp i ateljébyggnaden, som då kallades Studio 2. Om man gick in genom dörren under den utanpåliggander trappan, fanns i bottenvåningen på den tiden ett kameraförråd, kameraassistenternas rum samt ett rum för rekvisita.

Under balkongen på husets södra långsida fanns ett växthus.

Enligt Lennart Unnerstad ljudisolerades lilla och stora ateljén 1932-33.

På den tiden när filmljudet spelades in med en bullrig optisk tonkamera höll ljudteknikern till i ateljéns ljudkabin.


När ateljén byggdes angavs golvytan till 18 x 30 meter.
Ritningar hitta du här.

Stort tack till Peter Olofsson och Anders Bodin
som hjälpt till att minnas hur Lilla ateljén användes på 60-talet.Till startsidan