AGA OCH LJUDFILMEN
Biografbladet nr 1, 1930

De svenska ingenjörernas experiment med ljudfilmsapparater ha hittills stannat inom ljudlaboratorieväggarna. Försök ha nog gjorts inom våra storindustrier med produktion inriktad på närliggande områden. Men en handelsduglig vara har ej producerats. Det företag, som nått längst i sitt experimenterande, är emellertid Aga, som genom sina försök lyckats att producera en förstärkare till ljudfilmsapparater, som fyller högt ställda anspråk.

Genom avtal med den tyska firman Lignose-Breusing har man installerat två provbord med dessa apparater — som representera skivsystemet — på ett par S.F.-biografer. I stället för den tyska förstärkaren och högtalaren har man tillkopplat en förstärkare av Agas konstruktion samt högtalare jämte Agas omformare och transformatorer. Dessa ansluts till den vanliga belysningsledningen 220 volt likström, som omformas dels till 220 volt växelström och dels 700 volt likström. Härigenom har man uppnått den effekten att förstärkaren står ut med stora påfrestningar utan att ljudet försämras och utan att några störningar inträffa.

Apparaterna äro numera tillgängliga i handeln. Installationen på S.F.-biograferna ha dock skett endast i experimentsyfte. Förmodligen får man emellertid tänka sig ett fortsatt samarbete mellan Lignose-Breusing och Aga.
Annons i Biografägaren 31 december 1929
Die Kinotechnik, 5 juni 1928
Tidskriften Filmtechnik, februari 1931

Till startsidan