Några rader ur
En blick bakom förlåten i Råsunda Filmstad.
Filmnyheter, den 19 september 1921

I Filmstaden i Råsunda förlitar man sig icke i någon högre grad på det naturliga ljuset. Det är allt för kapriciöst och varierande för att man skulle våga bygga på det, vårt sommarväder allt för ostadigt och regnskurarna allt för ofta förekommande. Det kunde bli arrangemang i onödan och väntetid i oändlighet. Med den fulländning, som de elektriska lamporna nått, har man i dessa en ljuskälla, som i intensitet kan qtävla med själva solen och som icke strejkar så ofta som denna behagar göra.


Av bilden framgår, att vid det tillfälle det här är frågan om, användes icke mindre än sex lampor, vartill komma överljuslamporna. De äro samtliga tillkopplade en på golvet uppställd fördelningstavla, som står i förbindelse med huvudledningen i väggen.

De lampor, som begagnas i Filmstaden, äro av ganska varierande styrka. Det finns sådana ända ned till 6 ampère, medan den största strålkastaren, av amerikanskt fabrikat och en verklig jätte, räknar icke mindre än 150. Däremellan ha vi lampor på 12, 20, 40, 120 ampère och för övrigt på en hel del andra ljusstyrkor. Särskilt omtyckt är 120 ampère-lamporna, av vilka ett par förskriva sig i Amerika, medan två äro svenskt fabrikat, tillverkade på Filmstadens elektriska verkstad. De äro icke sämre för det.