Sven Lampas radiokatalog från 1924Svenska Instrumentfabriken Sven Lampa registrerades 1918
och tillverkade på den tiden ritbestick åt skolor och ingenjörer.
År 1922 började man även sälja radioapparater och komponenter.

Annons i Svenska Dagbladet den 24 december 1922.
Annons i Svenska Dagbladet den 19 november 1923.
300:- år 1923 motsvarar 7.970:- år 2016.


Radionytt
Ur Svenska Dagbladet 9 juli 1926.
Dagliga demonstrationer av radioapparater
medan Stockholms rundradiostations middagssändningar pågå.


På anmodan har Sven Lampas radioaffär ställt en radioapparat med högtalare till allmänhetens förfogande för avlyssning av Stockholms rundradiostations middagssändningar. Apparaten är uppställd i firmans detaljaffär, Riddarhustorget 18, Stockholm, och tiden för utsändningen är 12:30–1 e.m. (se närmare programmeddelandena i dagspressen). För dem, som reflektera på inköp av radioapparater, anordnas speciella demonstrationer, om så önskas, i provrummet 2 tr. i samma fastighet. Demonstrationer, antennuppsättningar samt smärre reparationer och felsökningar verkställas skyndsamt efter träffad uppgörelse. Reparationer och ombyggnader av radioapparater jämte sådana undersökningar, som tarva diverse kontrollmätningar m. m., utföres å firmans laboratorium till moderata priser; ävenså magnetisering och justering av hörtelefoner och högtalare samt laddning av ackumulatorer.

Annons i Svenska Dagbladet 26 augusti 1928.
Annons i Svenska Dagbladet 6 februari 1931.
Storkyrkobrinken 16 låg om hörnet, i samma hus som Riddarhustorget 18.
Annons i Svenska Dagbladet den 8 januari 1933.
(I mitten av 30-talet flyttade
Lampa Radio till Västerlånggatan 52.)

Till startsidan