Aktiebolaget Laborator

Aktiebolaget Laborator håller en konstituerande bolagsstämma i Stockholm den 27 oktober 1917.

Aktikapitalet bestäms till 100.000 kronor. Högst 300.000 kronor.

Bolagets verksamhet ”har till föremål att förvärva och exploatera uppfinningar”.

Styrelsens ledamöter är:
Direktör Per Oskar Ivar Lejdström (200 aktier, 20.000 kronor)
Direktör Einar Hultkrantz (200 aktier, 20.000 kronor)
Ingenjör Erik Gustaf Ahnström (200 aktier, 20.000 kronor)

Suppeant är:
Konsult, Ingenjör Sven Oskar Fredrik A:son Berglund
(200 aktier, 20.000 kronor)

Revisor är:
Fil. lic., Assistent Olof Tenow
(200 aktier, 20.000 kronor)

Revisors suppleant är:
Gustaf Hultkrantz


Vid bolagsstämma den 27 maj 1918 väljs Sven Berglund och Clas Timm in som ledamöter i styrelsen.

Vid en extra bolagsstämma den 19 december 1919 beslutas att bolaget skall försättas i likvidation.


Till startsidan