Kathodophon
(Katodophone, Katodofon)

En mikrofon utan rörliga delar. Den kallas Kathodophon och registrerar täthetsvariationer (ljudvågor) i joniserad luft mellan en anod och en katod. Skapelsen konstruerades 1918 av mannen på bilden, Hans Vogt.

Kathodophonen patentsöktes av Hans Vogt, Josef Engl och Joseph Massolle (d.v.s. Tri-Ergon) den 3/8 1919 och ansökan beviljades 22/3 1922. Patentnummer DE350500.Katoden (K) består av en platinatråd, täckt med bariumoxid, virad runt en liten stav av ett eldfast keramiskt material. Katoden hettas upp av ett batteri (B). Någon tiondels millimeter från katoden sitter anoden (A) med en tratt som fångar upp ljudet. Anoden får en positiv laddning från ett eget batteri via potentiometern (P).

Bariumoxidens höga temperatur gör att den omgivande luften joniseras och blir elektriskt ledande. En elektrisk ström kan alltså flöda i luftgapet mellan anoden och katoden. Ljudvågor som når trattens innersta påverkar luftflödet, och därmed också den elektriska strömmen mellan katoden och anoden. Man kan säga att en Kathodophon fungerar ungefär som en triod i fria luften.

Men Kathodophonen detekterar inte bara ljudvågor. Även damm och andra partiklar som passerade luftgapet hörs. Så det finns problem med konstruktionen.

Den kom hur som helst till användning vid några av Tri-Ergons filminspelningar, och 1924 gjorde Lorenz AG i Berlin ett försök att sälja Kathodophoner. Men vid det laget fanns det bättre mikrofoner på marknaden.
Enligt patenthandlingarna konstruerades också
en modell där anoden satt fast i ett membran.

Till startsidan