Planritningar över AB Irefilms laboratorielokaler
Kungsgatan 10 / Brunnsgatan 9 i Stockholm omkring år 1931


Fem trappor upp från Kungsgatan. Dörren längst ner till vänster gick till huset Kungsgatan 8.
Sex trappor
upp från Kungsgatan.


Till startsidan