Ljudinspelning i Tibet
Biografägaren, mars 1940

Vår bild visar en inspelningsapparat, som forskningsresanden Folke Henning Haslund medförde på sin senaste expedition till det inre av Asien. Apparaten är av Aga-Baltics fabrikat och byggd att utstå de påfrestningar, som medfölja fälttransporter. Utrustningen, som förutom själva inspelningsapparaten även omfattar förstärkare och omformaraggregat, har fraktats på primitiva båtar, burits av kameler och bärare. Härtill har det kommit det klimatiska inflytandet — ökenhetta och fjällkyla — men har icke ens detta inverkat på apparatens användbarhet.
Till startsidan