Biografbladet nr 7, 1928
Biografägaren den 14  maj 1929


Biografernas nya ”orkestrar” demonstrerats.
Utställning av ljudapparater på Continental.
Flera system provas.
Film- och biografmännen ha börjat årskongressen.
Aftonbladet den 18 maj 1929

(...) I samband med kongressen har på Continental anordnats en utställning av apparater för tal- och ljudfilm, det senare slaget i främsta rummet representerat av den svenska förstärkta grammofonen Biophone. A.E.G. representerar även med ljudapparater för biografer, liksom också Zeiss Ikon.

Hela hemligheten med dessa apparater är att man har två grammofonskivor, som kunna dirigeras efter behag. Inspelningsbolagen leverera lämpliga ljudskivor till varje program, och sedan är det ingen konst att anpassa det hela efter bilden. Ljudet förstärks precis som i en radioapparat och går genom högtalare ut i lokalen. Genom att två skivor finnas, kan man samtidigt höra t.ex. musik och kulsprutesmatter eller snart sagt vad oljud som helst, som behövs för att göra filmframställningen så illusorisk som möjligt.

Det nya systemet har redan prövats och befunnits bra, och beställningar på ljudfilmsapparater ha ingått i mycket stor utsträckning. Kostnaden varierar upp till 3,000 kr. för en grammofonanläggning, och till jämförelse kan nämnas, att inmontering av kombinerad tal- och ljudfilmsapparat f.n. betingar ett pris av 35,000 till 50,000 kr.

Grammofonhögtalaresystemet kan inkopplas direkt på likströms- eller växelströmsnätet.Biografägaren, den 16 november 1929
Biografägaren, den 31 januari 1930


Biografägaren, den 16 augusti 1930
När filmljudtekniken låg i sin linda och patenttvisterna avlöste varandra
föreföll ett grammofonbord vara en förnuftig investering, för en del,
i väntan på att marknaden skulle stabiliseras.
Ur 1930-31 års radiokatalog från Concentra i Hälsingborg.

Till startsidan