Christer Strömholms fotoskola 1965-67
av Roland Sterner, FSF

Längst ner på den här sidan finns en text av Anders Birkeland.

Efter studentexamen 1963 och avklarad militärtjänst sommaren 1964 var jag inriktad på att söka till den nystartade Filmskolan som drevs av Svenska Filminstitutet och som hade sina lokaler hos Europa Film i Mariehäll.

Det var många som sökte till Filmskolan, och för att kunna konkurrera med övriga aspiranter ville jag först skaffa mig en bra grundutbildning i fotografi. Därför hade jag kollat upp fotoskolor, bl a Slöjdföreningens Skola i Göteborg, men Christer Strömholms skola i Stockholm verkade passa mig bättre.

Jag fick senare veta att urvalet av studenter till Filmskolan hanterades av en professor i pedagogik vid namn Arne Trankell, och att han sökte en viss personlighetstyp efter mallar som jag aldrig skulle komma att passa in i. Jag insåg alltså att det var lönlöst för mig att söka till Filmskolan. Men jag ville ändå skaffa mig en gedigen utbildning på Strömholms fotoskola och så småningom, på ett eller annat sätt, även förbättra mina färdigheter som filmfotograf.

Hösten 1964 jobbade jag intensivt med att framställa lämpliga ansökningsbilder. Jag gjorde bl a uppförstoringar från utvalda rutor i mina 16 mm-filmer via mellannegativ på bladfilm. Sent på hösten 1964 fick jag besked om att jag kommit in på skolan.


Jag började på Christer Strömholms fotoskola den 7 januari 1965. Det officiella namnet var Fotoskolan – Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms universitet, och den höll till på Drottninggatan 97 bakom Observatoriekullen i Vasastan. Skolans fotoutbildning var tvåårig, för min del 1965-66, men den blev ganska snart treårig.

Christer hade bedrivit fotoundervisning i Stockholm från 1956. Tillsammans med Tor-Ivan Odulf höll han på den tiden kvällskurser för Kursverksamheten. De kallades ”Fotografisk formgivning”, ”Människofotografering” och ”Arbetsgruppen Subjektiv Fotografi”.

Ur en intervju i Svenska Dagbladet den 20 augusti 1977:
Själv började Christer Strömholm som målare på fyrtiotalet. Han gick bl.a. Grünewalds och Otte Skölds målarskolor. (...)
—På femtiotalet tog jag annars mest naturbilder, jag var lite rädd för människor. Det var mest form-tankar man då hade, en grafisk vilja som man omsatte i fotografi. (...) Det var i början av sextiotalet som jag började sätta ihop mina erfarenheter.

Den av Christers alla fotoutbildningar som jag sökte till kom igång 1962 och hade tidigare terminer haft elever som Nina Hedenius, Agneta Ekman och Yngve Baum.

När jag kom upp till kurslokalen på Drottninggatan den där januaridagen 1965 var det ovanligt många elever närvarande. Det visade sig att Christer tagit in nästan alla som sökt, förutsatt att de hade visat upp någorlunda acceptabla bilder. Alla fick sedan gå en provperiod på några veckor, och de som klarade provperioden fick komma in på den första delen av utbildningen, den så kallade Skjutskolan, som beroende på resultat pågick en eller två terminer.Drottningatan 97. Kursverksamheten disponerade i stort sett alla lokaler i huset.
Fotoskolan dock bara några få rum på tredje eller fjärde våningen.

När Christer hade välkomnat oss sa han, som han brukade inför nya elever, att bara två eller tre av oss skulle komma att bli fotografer. Sedan försäkrade han sig om att vi hade vettiga kameror samtidigt som han gav oss fyra uppgifter till nästa dag. Vi skulle fotografera (om jag nu minns rätt efter 57 år!), ett mopedbud, en piprökande man, en bilmekaniker samt en mor med sitt barn. Redan nästa dag var det några av eleverna som uteblev och sedan aldrig återkom.

Christer kom till sin första lektion med nya elever lite före utsatt tid. På klockslaget låste han dörren och de elever som kom försent fick vänta utanför till rasten. Nästa dag kom alla i tid.

Annars stod inte Christer så ofta vid katedern.

Men han brann för att inspirera andra till att skapa. Det kunde ske på tu man hand i en korridor, i hans rum eller över en kopp kaffe i sällskap med kurskamrater under en lunchrast.

Tillsammans med Christer diskuterade vi ofta bild, mycket sällan teknik.

Christer tyckte att det var viktigt att vi läste tidningar och hängde med i samhällsdebatten. Varje termin hade vi skriftliga prov som gick ut på att testa våra kunskaper om världen vi levde i. Han ville även att vi skulle gå på utställningar, till museer, teatrar, biografer samt till bibliotek för att låna klassiker. Vi skulle vara allmänbildade.

Förutom bildbedömningarna som vi hade med Christer varje vecka höll han vid några tillfällen föreläsningar i fotohistoria där han visade kända fotografers bilder och kommenterade dem. När vi hade skriftliga prov skulle vi, förutom att svara på frågor om fototeknik och samhällskunskap, även identifiera bilder av t ex Henri Cartier-Bresson, W. Eugene Smith, Robert Doisneau, Édouard Boubat, Robert Capa och Edward Steichen.

Ur Svenska Dagbladet den 26 september 1949
under rubriken Svensk fotografi behöver högskola:
Redan i ett tidigt stadium i debatten gick den unge målaren och fotografen Christer Strömholm in på väsentligheter, när han sade: —Någonting måste vara galet inom svensk fotografi av i dag. Den fotografiska allmänbildningen bland yrkesutövande är skrämmande låg, och atmosfären verkar över huvud taget instängd. Om man frågar en konstnär om till exempel Braque, Munch, Klee eller Dali vet han genast besked, men hur många fotografer känner något om Brassaï, Henri Cartier-Bresson, Richard Avedon eller Andreas Feininger?

Den första tiden hade skolan sitt laboratorium i källaren på Luntmakargatan 63. Där fanns framkallningsdosor, förstoringsapparater av typ Leitz Valoy och Focomat samt alla nödvändiga kemikalier.

En väldigt kunnig rådgivare i alla tekniska frågor, för oss elever, var Holger Burman som var innehavare till Kungsholms Foto på Hantverkargatan. Hos honom köpte vi film och fotopapper. Kemikalierna höll skolan med.

Christer hade tidigt instruerat oss om att använda så enkel teknik som möjligt, Kodak Tri-X 400 ASA framkallad 8 minuter i D-76 vid 20 grader. Bilderna skulle kopieras i format 18x24 cm, utan vita kanter.

Efter chockstarten med de fyra uppgifterna fick vi lite mer tekniska övningar. Lärare i fototeknik var Rune Jonsson medan Jan-Olow Westerlund (författare till boken Fotoskolan – Grundkurs) undervisade i teknik för de elever som gick sitt andra år. Rune var oerhört kunnig och en utmärkt pedagog.Rune Jonsson.
Foto: Roland Sterner.

Vi fick börja med väldigt grundläggande teknikövningar, t ex bilder med långt och kort skärpedjup. Dessutom helt oskarpa bilder så att vi fick se hur ljuspunkter växer upp till bollar. Vi fick även gå runt i och utanför huset och fotografera numrerade lappar som Christer satt upp. Det var 12 st som var placerade i mycket varierande ljusförhållanden. Vi fick inte använda exponeringsmätare, och alla lapparna skulle vara rätt exponerade, vilket redovisades på en kontaktkarta.

Vi fick fotouppgifter varje vecka, omväxlande fyra eller sex bilder. Vi skulle föreställa oss att bilderna skulle användas som illustrationer i en tidning, och alla bilder skulle åtföljas av en text med namn och telefonnummer till personerna vi fotograferat.

Veckorna med fyra bilder skulle vi fotografera representanter för olika yrkesgrupper och vi hade en dag på oss att färdigställa bilderna. Typiska uppgifter var att fotografera t ex en bagare, en kontorist, en typograf, en husmor, en blodgivare och en tv-tittare. De övriga veckorna med sex bilder fick vi två dagar på oss att framställa bilderna. Det handlade nästan alltid om att fotografera föremål, material eller företeelser av olika slag, exempelvis en klocka, en smörgås, en glödlampa, ett päron, mjölk, nycklar, ett bröllop, en bro, ett rum osv.Christer med en Leitz Valoy.
Foto: Roland Sterner.

Christers personliga fotometod var uppbyggd kring Leica-kameran, men det fanns inga bestämmelser på skolan som förbjöd 6x6 eller 9x12. Om jag minns rätt fanns det åtminstone en förstoringsapparat som klarade 6x6-negativ. Själv hade jag en Hasselblad-kamera vid den där tiden men använde den ytterst sällan. Jag provade ut en metod att få extremt finkorniga bilder med min småbildskamera genom att använda Agfa Isopan IFF (13/10 DIN) framkallad i Rodinal. Då trodde Christer att jag använt Hasselbladaren, men det hade jag alltså inte.

När våra bilder skulle bedömas placerade Christer ut dem på ett stort bord, och om bilden var korrekt tekniskt och innehållsmässigt lade han den rakt framför sig.

Bilder som var bättre, med någon fyndig eller intressant lösning, hamnade alltmer till vänster. De allra bästa lade han nära bordets vänstra kortsida.

Bilder med tydliga tekniska fel, som oskärpa, felexponering eller om uppgiften missuppfattats, hamnade obönhörligen mer eller mindre långt till höger.

Christer var noga med att motivera alla sina val och att framhålla hur bilden kunde ha blivit bättre. Många av hans kommentarer har jag haft stor nytta av i mitt fortsatta arbete som fotograf.Samling kring bedömningsbordet.
Christer och två gästande franska fotografer sitter vid bordets högra långsida.
Mannen med vit manschett som pekar mot en bild heter Jean-Pierre Sudre
och mannen i skägg intill Christer är Denis Brihat.
Foto: Roland Sterner.

När alla bilderna var utlagda fick de poäng efter hur långt till vänster eller höger på bordet de låg. De längst till vänster gav plus tio poäng, sedan i fallande skala till de rakt framför honom som gavs noll poäng och längst till höger fick bilderna minus tio poäng.

Alla poäng antecknades på ett stort papper, som satt på väggen, där resultatet av våra vedermödor så småningom summerades. De elever med högst poäng flyttades till utbildningens nästa ettåriga nivå som kallades Arbetsgruppen och sköttes av Tor-Ivan Odulf.Tor-Ivan, Denis Brihat, Jean-Pierre Sudre och Christer.
När jag började på Fotoskolan var Tor-Ivan 34 år gammal och Christer 46.
Foto: Roland Sterner.

Christers berömmelse hade inte riktigt tagit fart när jag började på skolan. Hans första bok Till minnet av mig själv (1965) hade förstås stakat ut vägen, men med Poste Restante (1967) växte hans anseende avsevärt.

Innan jag kom till skolan hade jag läst att han var ”bestämd” och kanske lite skräckinjagande. Jag minns inte var jag fått det ifrån, kanske från tidskriften FOTO som jag läste på den tiden. Men jag märkte ingenting av den där mörka sidan och vi blev snart vänner. Så småningom fick jag höra att han blivit mildare med åren, att han varit kärvare förr. Kanske var det så.

Med Tor-Ivan var det besvärligare. Han hade nämligen ett ojämnt humör. Ljust och glatt ena sekunden, tungsint i nästa. Men han gick ändå att uthärda eftersom de ljusa stunderna trots allt övervägde.

Alla på skolan hade respekt för Christer och ingen ville sätta sig upp mot honom under den tid jag var där. Först under ungdomsrevolternas år 1967-68 fick han motstånd från vissa elever som ville att inriktningen på skolans undervisning skulle bestämmas på stormöten. Det uppskattade inte Christer och ledde så småningom till skolans nedläggning.Christer.
Foto: Roland Sterner.

Efter vårterminen 1965 bedömdes jag vara tillräckligt kunnig för att flyttas till den där Arbetsgruppen – och hamnade i en helt ny situation. Hos Christer hade vi fått tydliga direktiv om det motiv vi skulle fotografera, men i Arbetsgruppen under Tor-Ivan var vi utlämnade åt oss själva och förväntades fotografera fritt utifrån ämnen som intresserade oss. Jag lyckades hitta några få ämnen att skildra, men min inriktning var ju filmfoto, där man i nära samarbete med ett team skulle åstadkomma resultat med utgångspunkt från ett manuskript.

Under slutet av höstterminen 1965 fick jag som en del av utbildningen jobba som pressfotograf på dåvarande Journalistinstitutets övningstidning Anfangen. Det var i praktiken en fortsättning av Christers undervisning på Skjutskolan men lite mer på riktigt. Jag fick bl a fotografera Bond-skurken Oddjobb (Harold Sakata) på ett PR-besök i Stockholm, följa med studenten Clary Jansson till Aktuellt-studion, där hon intervjuade Sven Lindahl, samt fotografera Norra Smedjegatan, som skulle försvinna vid moderniseringen av Stockholms centrum.

I slutet av 1965 flyttade Fotoskolan från Drottninggatan och Luntmakargatan till betydligt större lokaler i gatuplanet på Klippgatan 19, nära Sofiakyrkan på Söder.

Där hade vi en stor samlingssal, en expedition, ett ordentligt mörkrum samt en garderob som blev maskinrum för filmvisningar. Dessutom, i en separat korridor, tre rum i fil som blev arkiv och kontor. Under juluppehållet fick jag hjälpa till med ombyggnaden av de nya lokalerna. (Bilden ovan av elever och lärare runt bedömningsbordet är fotograferad på Klippgatan.)Klippgatan 19. Skolan disponerade nästan hela bottenvåningen.
En ritning över lokalerna finns längre ner på sidan.

På vårterminen 1966 fick jag jobba med Blandarredaktionen vid Tekniska Högskolan, som Tor-Ivan hade bra kontakter med. En av redaktionens medlemmar var den blivande filmregissören Pelle Berglund, som jag senare skulle komma att möta i andra sammanhang.

Vid några tillfällen under våren 1966 fick jag komma ut till Filmskolan på Europa Film och jobba som B-fotograf. Redan i 9-årsåldern hade jag lärt mig hantera en enkel 16 mm-kamera. Jag fick en bättre 16 mm kamera 1956 (Paillard Bolex H16 RX), och med den gjorde jag och en kamrat egna kortfilmer i slutet på 1950-talet.

På Filmskolan jobbade jag inledningsvis med fotografen Roland Lundin på en kortfilm om en modern kyrka i södra förorterna, sedan med samme fotograf under en spelfilmsövning som filmades i Stefan Jarls lägenhet på Regeringsgatan och regisserades av Ingela Romare. Inför dessa inhopp gav mig Göran Strindberg en timmes undervisning i konsten att ladda kassetter. Det var min enda handfasta utbildning på Filmskolan.

Min andra spelfilmsövning som B-fotograf på Filmskolan blev mitt första arbete i en filmstudio. Filmen hette ”Krypkasino med T-T”, regisserad av Ingvar Skogsberg och fotograferad av Inge Roos. Vi jobbade med en blimpad Arri 16 St monterad på en McAllister-dolly. Tunga grejor! Ljudtekniker var Kjell Nicklasson och Jörgen Hasselblad. Passare var den legendariske Gunnar ”Sillen” Jonsson och produktionsledare Stefan Jarl.Höstterminen 1966 startades Dokumentärfilmskolan, en filmutbildning som skulle göra för dokumentärfilmen vad Christer Strömholms fotostil gjort för stillbildsfotografin. Skolan kunde också ses som ett svar på Filminstitutets filmskola som ju var nästan helt inriktad på spelfilm. De som ville gå filmutbildningen måste först gå minst en termin på stillbildsutbildningen.


Ur Dagens Nyheter den 27 maj 1966:

Dokumentärfilmskola startar i höst med treårig utbildning för 20 elever

Ett alternativ till Filmskolan.

Så kallar sig Dokumentärfilmskolan som den 5 september i år låter tjugo elever börja en treårig utbildning till dokumentärfilmare. Elva av eleverna är antagna och fem av dem har i en dryg termin fungerat som experimentgrupp inför starten.

Dokumentärfilmaren och fotografen Tor-Ivan Odulf har tagit initiativet till och leder denna nya skola som åtminstone till att börja med skall räknas som en linje i Fotoskolan och som håller till på Klippgatan 19 C. Finansieringen går via Kursverksamheten vid Stockholms universitet, via elevavgifter och — enligt löfte — via Filminstitutet.

—Vi har fått löfte av Filminstitutet om hjälp med finansieringen av den tunga och dyra materialen: ett sextallrikars klippbord, ett stumfilmsklippbord och en tvåbandsprojektor.

Eleverna får däremot hålla sig med stillbilds- oh filmkamera, bandspelare, råfilm och tejp. Men man har förmånliga procent hos fotofirmor.

Verksamheten på skolan byggs kring principen självarbete. Ut med kameran och filma — in och klipp materialet! är det heligaste budet.

Men en god del av undervisning finns inbokad: måndagarna ägnas åt föredrag och åt två fortlöpande kurser, i filmens historia och i ljudläggning. Föredragshållare vidtalas nu på löpande band: Chris Marker, Bo Widerberg, Berndt Klyvare, Harry Schein, Bengt Forslund, Eric M Nilsson, Lennart Ehrenborg. Tisdagarna ägnas halva terminen åt elementär fotokunskap och fotografins historia och åt filmvisning. Torsdagskvällarna är det filmdiskussion (med bl a Kenne Fant, Jonas Cornell, Arne Trankell, Tage Danielsson, Tommy Berggren, P O Sundman.)

Och på lördagarna kritiserar vi varandra. Hårt, fritt och hänsynslöst. Så kan man sedan vila på söndagen och så börjar det om igen på måndagen.

Säger Tor-Ivan Odult som själv, så rektor han skall vara, ingalunda ämnar lägga av med sitt filmarbete. Det är viktigt för atmosfären i skolan, tror han, att han inte är bara lärare.

Eleverna behöver inte heller bara vara elever. Efter första året står de dem fritt att bättra på studieekonomin genom att avyttra sina filmer.

Tor-Ivan Odulf är förvånat lycklig över Filminstitutets och Filmskolans positiva inställning. Man får nämligen inte bara ekonomisk hjälp: —Flera av lärarna där har lovat att komma och hålla föredrag. Och när vi behöver mer komplicerad ljudläggning får vi eventuellt använda Filmskolans apparater.


Ur Svenska Dagbladet den 3 juni 1966:

Ny skola för filmare får 35 000 kr i anslag

Dokumentärfilmskolan, en nybliven institution som startar sin verksamhet den 5 september, fick på torsdagen ett anslag på 35 000 kr. av Svenska Filminstitutet. Pengarna skall användas till att komplettera den redan befintliga utrustningen med bl. a. klippbord, bandspelare, överspelningsapparatur och projektorer.

Skolan kommer att drivas i Kursverksamhetens regi. Rektor blir Tor-Ivan Odulf, lärare vid Kursverksamhetens fotoskola.

—Kursen är 3-årig, berättar hr Odulf för SvD. man kan välja mellan tre linjer: en för manus, regi och klippning, en för ljudteknik och en för foto. Det är dock meningen att deltagare i en linje skall lära sig en hel del i ämnena för den båda andra linjerna. Några åldersgränser för intagningen finns inte som vid Filmskolan. Där är maxgränsen 28 år och vi anser att det finns många människor över den åldern som bör ha möjlighet till utbildning av det här slaget.

Skolan kommer att kunna ta emot 20 elever. Priset för 3-årskursen blir drygt 500 kr. per termin i genomsnitt. Första terminen kostar 1000 kr. Sedan sjunker beloppet successivt för att stanna vid 200 kr. sista terminen.

Dokumentärfilmskolan kommer att lägga stor vikt vid det tekniska arbetet i samband med filmskapandet men man har också sörjt väl för de teoretiska inslagen. Inte mindre än 23 föredragshållare har redan kontaktats.Ur Dagens Nyheter den 18 juli 1966:

Dokumentärfilmskolan startar med 17 elever

Den första kullen elever vid Dokumentärfilmskolan i Stockholm är klar. Sjutton av ett 40-tal sökande har valts ut av Tor-Ivan Odulf, som är rektor vid skolan, och Roland Sterner, en av lärarna i filmteknik, i samråd med andra auktoriteter på området.
(...)
Följande har antagits: Peder Alton, Lidingö, Thomas Bengtsson, Karlshamn, Peter Cohen, Lund, Tormod Eitrheim, Odda, Norge, Rickard Ekehorn, Stockholm, Jan Eriksson, Stockholm, Lena Ewert, Borås, Ulla Ginsburg, Lidingö, Fred Gundersen, Oslo, Björn Kullander, Stockholm, Johannes Larsson, Lidingö, Åke Lund, Borlänge, Tord Pååg, Stockholm, Stevan Simic, Umcari, Jugoslavien, Tommy Tommie, Stockholm, Lars W Westman, Ektorp, Bengt Videgård, Strängnäs.


Tor-Ivan Odulf engagerade Tomas Dyfverman, som var produktionsledarstudent vid Filminstitutets filmskola, för att på kvällstid komma till Dokumentärfilmskolan och hålla lektioner i filmteknik. Det var så jag fick kontakt med Tomas, och vi samarbetade sedan under många år. Bland övriga lärare på dokumentärfilmskolan fanns t ex Birger Björnell och Ulf Park (filmljud), Torsten Manns (filmhistoria), Gunnar Furumo (rättighetsfrågor) och Jan Lindquist (dokumentärfilm).

Under hela min tid på Dokumentärfilmskolan fungerade jag som teknisk handledare eftersom jag hade tidigare erfarenhet av 16 mm film.I mitten Ulla Ginsburg som regisserar Simone Petersen under inspelningen av en kortfilm
som jag fotograferade för Dokumentärfilmskolan. Killen till vänster är Stefan Mählqvist.
Filmkameran jag använde var en enkel 16 mm Paillard Bolex.
Foto: Roland Sterner.

Med hjälp av egna resurser och pengarna från SFI fick Dokumentärfilmskolan så småningom ihop en enkel men fungerande produktionskedja för inspelning med synkljud: en Eclair NPR med Angénieux-zoom 12-120 mm, en Nagra III, ett klippbord av fabrikat Keller, samt en överspelningsapparat för 16 perfo från Siemens-Klangfilm.

På sommaren 1967 ville Tor-Ivan spela in en långfilm efter ett manus han skrivit och som skildrade hans ungdomsår i Stockholm. Anders Petersen spelade huvudrollen och jag fotograferade med skolans Eclair. Teamets övriga medlemmar hämtades bland skolans elever.

Filmen hette ”Stockholmssommar” och spelades in på Gevaerts svartvita 16 mm reversalfilm. Laboratorier var Colorteknik i Vällingby och Nordisk Filmkopia på Norra Stationsgatan. Sandrews producerade filmen och den totala budgeten var 100 000 kr. Kritikerna var inte positiva, men vi som jobbat med filmen fick ovärderliga erfarenheter, särskilt jag eftersom jag även var med och klippte den.Jag vid Eclair-kameran i ett vindsrum på Klippgatan 19
den allra första inspelningsdagen av ”Stockholmssommar”.
Foto: Åke Dyfverman.

Efter Dokumentärfilmskolans första år skedde en incident som på lång sikt kom att påverka hela skolans utveckling. En elev var så missnöjd med dokumentärfilmskolan och undervisningen på skolan som helhet, att han skrev en anmälan till Skolöverstyrelsen och redovisade skolans brister i ett antal punkter. Dessa punkter bemöttes både av Strömholm och Odulf, men även av ett antal elever. Så småningom fick skolans elever medverka i en anonym enkät som skulle undersöka förtroendet för Strömholm som rektor, och resultatet var överväldigande till hans fördel.

Under 1968 hade skolans stillbilds- och filmavdelningar växt så mycket att jag på vårterminen togs in som bildbedömare. Jag fick kommentera bilder som en av Skjutskolans grupper tagit, samtidigt som jag hjälpte till på filmutbildningen. Så småningom tillkom flera utbildningslinjer, bl a en reklamkurs. Antalet elever ökade snabbt. Höstterminen 1966 hade 153 elever gått på skolan, och på höstterminen 1968 var det 290 elever.

Det startades en elevkår med 28 representanter för de sex utbildningslinjer som skolan hade. Administrationen blev alltmer omfattande och Christer och Tor-Ivan hade allt svårare att ha personlig kontroll på eleverna, något som var tanken med skolan från början.

Dokumentärfilmskolan upphörde 1969 men återuppstod som en 16 mm-kurs som man kunde välja efter Skjutskolan.

Christer Strömholm slutade på skolan 1972 och den lades ner efter vårterminen 1974. Då hade närmare 1200 elever gått någon av de olika utbildningslinjerna, bland andra Peder Alton, Anna Asp, Bille August, Anders Birkeland, Ulf Björck, Per Carleson, Björn Dawidsson, Agneta Ekman, Erik Eriksson, Lena Ewert, Hanno-Heinz Fuchs, Kenneth Gustafsson, Nina Hedenius, Gunnar Hägg, Pelle Källberg, Stig Göran Nilsson, Nils-Johan Norenlind, Jon Lindström, John O Olsson, Jan Pehrson, Anders Petersen, Steinar Pettersen, Tord Pååg, Olivier Rahmat, Paolo Rodriguez, Johan Swedbrink, Svend Wam och Lasse Westman, samt flera som kom in på SFI:s Filmskola och Dramatiska institutet omkring 1968 - 1972. (Åren 1962 till 1969 antog Fotoskolan omkring 520 elever. Av dessa var 64 kvinnor, så ungefär 12 procent.)

Jag blev inte riktig frilans förrän jag med Tomas Dyfvermans hjälp fick jobb som C-foto och synkläggare på långfilmen Deserter USA som gjordes 1968. Då hade jag och en kompis från Fotoskolan startat ett bolag som hette Sterner & Lundqvist Film AB. Vi ägde en Eclair NPR och en Arri 16 BL. Hur vi hade råd att skaffa dessa minns jag tyvärr inte. Vi hade även ett klippbord, Steenbeck ST 1600 och några halogenlampor. Kamerorna och lamporna användes vid inspelningen av TV-filmen Badjävlar 1970, som var ett av mina första större jobb.Klicka här om du vill läsa en text jag skrivit om Lasse Svanberg och hans utbildningsvägar, samt hans arbete som filmfotograf och som redaktör för tidskiften TM. Här en sida om fotografutbildningen på Polhemsgatan.
Plan över lokalerna på Klippgatan. Än så länge lite skissartat. Minnet sviker.
Hör gärna av dig om du vill komplettera.

Vi hade inget ateljéutrymme på Fotoskolan. Christers metoder var att fotografera människor och miljöer i befintligt ljus. Studiofotografering fanns inte på schemat - förrän det inrättades en reklamfotoutbildning, men de fick skaffa lokaler på annat håll (Skånegatan).


Några av mina övningsbilderHär var uppgiften att fotografera en skomakare.
En familj.
En filatelist.
En typograf
som heter Elon Johansson
och jobbade på Södermanlands Nyheter i Nyköping.
Vid fotograferingarna åkte jag ofta ner till min hemstad
där jag kände många människor och hittade lämpliga miljöer.

Ett äldre par.
Stort skärpedjup.
Självporträtt, 21 år fyllda.
Christer gav ut en box med ”101 kloka ord” år 1997.
Här ovan ett av flera som jag tagit fasta på.


Och så har vi dessa rader som Christer skrev i augusti 1986:
Att betrakta bilder är svårt – mycket svårt. Utan förklarande texter är det bara DU, betraktaren, som ger bilderna liv. Vad DU ser i bilderna beror på dig själv, det är DINA erfarenheter, DINA känslor, DIN uppväxt, DINA minnen som ska fungera – se själv, tänk själv. Jag kan inte hjälpa dig.
Christer.
Foto: Roland Sterner.


Mina möten med Christer
av Anders Birkeland

Året var 1967. Jag var 14 år gammal och hade just bestämt mig för att bli pressfotograf. Varje dag efter skolan gick jag ut och tog bilder på stan.

Efter en tid tog jag mod till mig och klev in på lokaltidningens redaktion i Arendal (Norge) med en bild jag framkallat och kopierat hemma. Motivet var en torgförsäljare i snöstorm. Det var svårt att se vad bilden föreställde, men redaktionschefen gav mig 25 kronor och publicerade bilden. Han tyckte nog lite synd om mig. Han ångrade nog sitt beslut sen, för från den dagen var jag som en fluga på redaktionsväggen.

Men bilderna blev bättre med tiden och snart hade jag en bild i tidningen så gott som varje dag. Jag fick så småningom kvällsjobb som kopist, klichéframställare och extrafotograf. Skolbetygen blev sämre såklart.

Jag tar trots allt realexamen 16 år gammal och får heltidsjobb som pressfotograf på tidningen. Jag har nått mitt mål. Jag hittar på egna reportage tillsammans med olika journalister på tidningen, vi gör bl.a. ett om Nordirland som sedan även publiceras i en av de stora Oslo-tidningarna. På Nordirland träffar jag en tidigare elev på Fotoskolan i Stockholm, Per Källén.

Samma vinter tar jag en bild av en gatumusikant som spelar dragspel i snöoväder med en kvinna i bakgrunden som letar i sin portmonnä efter en slant. Den bilden skickar jag till en fototävling i Oslo – och vinner. Sedan går bilden vidare till en tysk fototävling med representanter från hela Europa: ”Junge fotografen zeigen Europa”. Min bild vinner hela tävlingen. Tjusig prisutdelning på ett ministerium i Bonn som på den tiden var huvudstad.

1971 börjar jag tröttna på livet som pressfotograf. En bekant, Björn Lydersen, hade året innan kommit in på Fotoskolan i Stockholm. Jag ringer Björn i början av juni och undrar om den är bra och hur man kommer in på skolan. Bra är den, men nej, komma in går inte. Ansökningstiden gick ut i mars och alla inför höstens termin är antagna.

Jag skriver ett långt brev till rektor Christer och skickar med en hög med bilder. Får svar med vändande post. Christer anser att jag verkar tillräckligt tokig för att passa in på skolan, så jag är välkommen första veckan i september. Jag blir den yngste eleven på skolan.

Jag ringer Björn som erbjuder boende i ett kollektiv i Saltsjö Boo. Jag säger upp mig, köper en sprillans ny bil på export och åker till Stockholm. Den första människa jag möter i kollektivet är den f.d. eleven Per Källén från Nordirland som nu är hårt nergången på amfetamin.

Samling första dagen på Fotoskolan. Vi är c:a 12 elever som skall gå första året i ”Skjutskolan”. Christer entrar salen i ridstövlar och piska i hand. Det första han säger är att det sannolikt bara är två eller tre av oss som kommer att bli fotografer. Fast i verkligheten blev det några fler. Christer inger stor respekt och auktoritet. Vi får Christer Landergren och Joris Faber som våra lärare. Två jättebra pedagoger som gav tydlig och saklig kritik. Christer L förblev min vän så länge han levde.

Men chocken blev total. Från att haft föreställningen att jag var en av Europas bästa fotografer insåg jag ganska snabbt att jag egentligen inte kunde någonting. Att det jag kunde egentligen bara var att kopiera andra fotografers stil. Att jag tekniskt heller inte hade någon skolning. Så det var bara att skärpa sig.

Som gästlärare hade vi bl.a. Anders Petersen och Neil Goldstein som fyra år tidigare startat fotografgruppen SAFTRA. Vi blev kompisar och året därpå, 1972, frågar de om jag vill vara med i SAFTRA. Jag går ju fortfarande på skolan, men det är inget hinder. Anders Petersén skall dessutom gå den 2-åriga fotolinjen på Dramatiska Institutet och lära sig bli filmfotograf.

Även jag vill bli filmare.

I november 1973 avslöjar Folket i Bild Kulturfront IB-affären tillsammans med SAFTRA.

Parallellt med mitt sista år på Fotoskolan kom jag in på en ny experimentverksamhet på Dramatiska Institutet i film- och teveproduktion. Det blir starten på SAFTRAs dokumentäravdelning. Med vår första film, IB-affären : När samhällskritik blev spionage, föräras vi Filminstitutets dokumentärpris 1975. Än idag har SVT inte velat visa filmen …

Under 1974 är det flera av mina gamla klasskamrater som börjar ifrågasätta Christers sätt att driva skolan. Det framfördes anklagelser om ekonomisk misskötsel, m.m. Själv var jag mycket nöjd med den utbildning jag hade fått.

Christer tog illa vid sig av anklagelserna. Han drog sig tillbaka. Skolan lades ner. Utan eldsjälen och inspiratören fanns det inga förutsättningar att driva den vidare. Det gjordes ett försök i nya lokaler med nya människor, men det blev inte bra.

Vi höll kontakt under åren och förblev goda vänner.

1982 råkar Christer ut för en hjärnblödning.

På den tiden hade Janne Mattsson och jag gjort ett antal dokumentärer för SVT. Vi fick i stort sett göra vad vi ville, och tillsammans med SVT:s Bengt Åke Kimbré bestämde vi oss för att göra en dokumentärfilm om Christer, som blivit bättre och var nästan helt återställd. Vi följer honom i Stockholm, Paris och Provence.

Därefter blir det mest spelfilm för min egen del. Kronan på verket blir ”Så som i himmelen” tillsammans med Kay Pollak. En film som ingen först trodde på, men som blev en världssuccé. Och det var nog en av de viktigaste sakerna Christer lärde mig:
—Gör bara det du tror på.

Lidingö 18 september 2022
Anders Birkeland
Gatumusikant, 1968.
Norge, 1971.
Kören kommer.
Så som i himmelen, 2004.
Så som i himmelen, 2004.