Örebro Fotografiska Magasin
Forsners Fotografiska Magasin
Forsners aktiebolag

Dagens Nyheter, den 13 november 1928:
”Direktör Anders Forsner [född i Torsåker i Gävleborgs län den 13 november 1858] fyller i dag 70 år. Han började sin bana i en lanthandel, och 1884 hade han bragt det så långt att han grundade egen affär i Gävle och längre fram också i Örebro. År 1901 flyttade han till Stockholm, där han först sysslade med försäljning av fotografiska apparater och förbrukningsartiklar m.m. vartill sedan också kom en avdelning för radioartiklar. Affären ombildades 1913 till Forsners aktiebolag, där han fortfarande är verkställande direktör.

Under Örebrotiden tog Forsner initiativ till inrättande av tullkammare därstädes, han tillhörde flera år drätselkammaren, och sista året av sin verksamhet där invaldes han i stadsfullmäktige. Han har länge varit ordförande i Sveriges fotografihandlarförening och efter dennas upplösning i Svenska fotogrossistföreningen. Flera år har han varit revisor i Stockholms stads hälsovårdsnämnd.”
Deltagare i drätselkammares studieresa
till Örebro Stads Stenhuggeri på Värhulta ö, den 4 juni 1901.
Fotograf: Anders Forsner / Örebro stadsarkiv.


Inför Anders Forsners 75-årsdag skrev Aftonbladet, den 12 november 1933, bland annat följande:

”Sin fotografiska karriär inledde han omkring år 1894 som chef för Örebro Fotografiska Magasin, en specialaffär av synnerligen anspråkslös omfattning efter vår tids måttstock att döma men en djärv nyhet på den tiden.

Direktör Forsners beslut att slå sig på den fotografiska branschen är en särskild historia, som ej är utan sitt intresse. Det blev verklighet först efter många års överväganden, efter en strid mellan herrekiperingsaffären, som var ett säkert levebröd, och fotografikonsten, som allt ifrån ungdomen varit en kär hobby. Fadern, som var lantbrukare och van att stå med båda fötterna  på marken, avrådde sin son på det bestämdaste ifrån att bli fotograf, trots att denne själv tillverkade sin första kamera och lärde sig tekniken lika grundligt som många yrkesmän.

Men genom oförtrutet arbete och intresse har det lyckats direktör Forsner att göra sin hobby till en miljonaffär. Efter flyttningen till Stockholm läto inte framgångarna vänta på sig. Från att från början endast ha omfattat några få rum på bottenvåningen disponerar firman nu hela huset, och omfattande tillbyggnader ha gjorts genom årens lopp.”

Svenska Dagbladet, den 23 oktober 1944:
”Den Forsnerska [foto-]firman bildades år 1894 som en specialavdelning till en av Anders Forsners år 1887 i Örebro öppnade herrekiperings- och galanteriaffär. År 1901 övergav Forsner sin blomstrande butik och öppnade i Stockholm Forsners Fotografiska Magasin, som 1913 ombildades till aktiebolag och nu är en av nordens största engrosföretag inom sin bransch. Anders Forsner drog sig tillbaka 1935.”Anders Forsner var intresserad av fotografi, och trots att han egentligen drev en herrekipering i Örebro kunde han inte låta bli att samtidigt sälja kameror och vad därtill hör. Och eftersom intresse genererar kunskap visste han vad han pratade om när kameror kom på tal. Kunder som delade hans fascination för det fotografiska blev allt fler.Drottninggatan 7 i Örebro, 1910-tal.
Anders Forsner hade även sin bostad i huset.
Byggnaden till höger med takspiror är rådhuset.
Fotograf okänd / Örebro stadsarkiv.

Åren 1894-1901 sålde alltså Anders Forsner fotografiutrustning i en avdelning som kallades Örebro Fotografiska Magasin i sin herrekiperingsbutik på Drottninggatan 7.

Men herrekiperingen gick inte så bra som han hade hoppats. Den gav ägaren en hyfsad inkomst, men inte mer. Och eftersom framtidsutsikterna i herrekiperingsbranschen inte var de bästa, konkurrensen i Örebro var på väg att skärpas, bestämde sig Forsner för att sälja sin butik, byta bransch och söka lyckan i Stockholm.

För de fotografiska artiklarna hade herrekiperingens nye ägare inget intresse. Istället hyrde Forsner en liten butik på Klostergatan i Örebro för sitt Fotografiska Magasin. Den butiken upphörde så småningom eftersom det var svårt att hitta bra personal.

Men Anders Forsner gav inte upp Örebro utan inrättade en ny butik på Storgatan 8 i mitten av 1920-talet, en filial till butiken i Stockholm.

Forsners Fotografiska Magasin, som Stockholmsbutiken hette, hade sina lokaler vid Klarabergsgatan 44, kvarteret Sporren 3, bara några meter från Drottninggatan. Det rörde sig om fyra rum och kök i gatuplanet. Butiken slog upp sina portar den 10 juni 1901. Personalen bestod av Forsner själv och tre anställda.

År 1905 hyrde Forsner även en lägenhet på sju rum och kök en trappa upp i huset på Klarabergsgatan. Från 1914 dessutom en lägenhet på åtta rum och två kök, två trappor upp, bland annat för en ny framkallnings- och kopieringsavdelning. Från 1922 disponerade han hela huset för sin verksamhet.

Firma Forsners Fotografiska Magasin blev Forsners Aktiebolag i december 1912. Bolaget registreras i april 1913.Klarabergsgatan 44, 1950-talet. Huset låg på gatans norra sida med fasaden mot söder.
Kameran pekar alltså mot väster och närmaste gathörn är Drottninggatan.

Fotograf: Lennart af Petersens / Stadsmuseet i Stockholm.


Forsners gav ut kataloger från 1896, så kallade priskuranter. År 1924 fanns de i fyra kategorier.
I: Fotografiska apparater. II: Projektionsapparater / biografapparater. III:
Optiska, elektriska och mekaniska leksaker. IV: Radioapparater.

Den första Priskurant II vi har hittat är från 1909 och benämns ”Skioptikon (projektionsapparater) med belysningsartiklar och andra tillbehör samt förstoringsapparater”.

Så småningom började Forsner även sälja utrustning avsedd för filmbranschen, och enligt tidens språkbruk kallade han enheten som skötte den verksamheten för Kinoavdelningen. Där kom han bland annat att sälja filmkameror, samt projektorer tillverkade av Ernemann, AEG, ICA, Sirius och Goerz-Hahn. Projektionskatalogen för 1922 heter ”Priskurant II över skioptikon och biografapparater samt alla övriga projektionsartiklar”.


Leksaker? Tja, varför inte? Numa Peterson i Stockholm hade förutom kameror sålt små ångmaskiner sedan 1878, och Hasselblad-Scholanders fotografiska magasin gjorde samma sak från omkring 1910. Även barnen skulle ju ha roligt. Så när pappa tittade på det senaste inom kameratekniken kunde telningarna söka sig till leksaksavdelningen.

Sedan gjorde radion stor entré, och eftersom Anders Forsner naturligtvis var intresserad av teknik och förstås anade vad som rörde sig i tiden, insåg han snart de möjligheter som etermedia bjöd på, både för kunder och affärsidkare. Så omkring 1924 inredde han en radioavdelning i huset på Klarabergsgatan 44.

Edv. Nerlien AB hade etablerat sig i fotobranschen i Stockholm redan i slutet av 1800-talet, och hade butik på Regeringsgatan från 1900. År 1921 köpte Nerliens huset Regeringsgatan 33, de hade nämligen stora planer trots efterkrigstid. Men redan året därpå tvingades bolaget flytta till mindre omständigheter på Hamngatan 26.

I oktober 1926 förvärvade Forsners alla aktier i Edv. Nerlien AB, som återigen fick flytta, den här gången till Kungsgatan 19, mitt emot biografen Rigoletto.


Under 1930-talets första år rådde lågkonjunktur i landet. Det var en svår tid för fotobranschen. Samarbete var av nöden. Framför allt ville man få till stånd gemensamma inköp.

Den 8 februari 1935 meddelade Svenska Dagbladet att Anders Forsner sålt alla sina aktier och dragit sig tillbaka, 76 år gammal. Då sysselsatte bolaget omkring 140 personer i dotterbolag, filialer och på Klarabergsgatan 44.

Ett holdingbolag hade nämligen bildats den 30 januari 1935, Fotoallians Aktiebolag, som kom att äga alla aktier i Forsners, Nerlien och Stölten.


Huvudintressent vid sammanslagningen var Christian Stölten, som blev styrelseordförande i alla bolagen. De andra intressenterna, Ove Stölten (Christians son, anställd vid Stölten & Simmonsen 1922) och Martin Wingblad (Anders Forsners efterträdare och anställd 1918), blev verkställande direktörer i Fotoallians AB.

Den danska fotofirman Stölten & Simmonsen hade startat en filial i Malmö redan 1884, med Christian Stölten vid rodret, och flyttade år 1913 sina affärslokaler därstädes till Gustav Adolfs torg 47. Fem år senare köpte Christian Stölten hela huset. När sonen Ove blev delägare år 1924 bytte firman namn till Stölten & Son.

Anders Forsner avled den 25 juni 1942, 83 år gammal.


Grossistföretaget
FNS Foto AB (Forsners, Nerlien och Stölten) bildades 1943 med Ove Stölten som verkställande direktör. Den posten innehade han till 1965.

Forsners hus på Klarabergsgatan 44 revs 1955.
Nästa adress för firman blev Klarabergsgatan 35, där de höll till fram till 1963. Därefter bar det av till Birger Jarlsgatan 32 där verksamheten upphörde 1965.

I mitten av 60-talet pågick stora strukturrationaliseringar i fotobranschen. Många företag tvingades ge upp eftersom rådande priskonkurrens gjorde att mariginalerna blev alldeles för små.

John Broddman blev verkställande direktör för Nerliens Foto AB år 1965. Samma år tog Broddmans över Stöltens lokaler i Malmö.

Broddmans hade etablerat sig på Storgatan 12 på Östermalm i Stockholm i början av 1950-talet och flyttade år 1959 till stora lokaler i Konserthuset på Kungsgatan 43 där de sålde kameror, radio, TV och grammofonskivor till lågpris. År 1965 hade de butiker i Stockholm, Malmö, Köpenhamn och Ålborg. Broddmans växte fort, men tvingades släppa sina 26 butiker (varav 14 i Stockholm) år 1978 på grund av dålig lönsamhet. Bolaget gick så småningom i konkurs.


Nerliens fotobutik på Kungsgatan 19 i Stockholm försvann 1974.Drottninggatan 7 i Örebro, där Anders Forsner hade sin herrekipering, var Hjalmar Bergmans födelsehem. Hans far, bankkamrer Claes Bergman, hyrde en lägenhet i det huset mellan åren 1881-88.Forsners priskurant II från 1909 & 1915

Forsners priskurant I, 1924-1925
från www.kamerasamlingen.dk

Några sidor ur Forsners radio-priskurant från 1925

Några sidor ur Forsners radio-priskurant från 1929

Några sidor ur Forsners radio-priskurant från 1931Stort tack till Tommy Sundquist och Carl Magnus Lindgren
som hjälpt till med att få rätsida på Anders Forsners affärsverksamheter i Örebro fram till 1901.
Andra källor till kunskap har varit dagtidningar,
Karl Sandels bok ”Sjuttiofem år i fotografins tjänst” från 1959,
och Anders Forsners ”En gammal affärsmans minnen”, som gavs ut postumt 1942.

Fotografiet av den unge Anders Forsner ovan kommer från Torsåkers fotografiska sällskap.
Anders Forsner.


Till startsidan


1889.
1891.
1892.
1893. Under 1890-talet drev Anders Forsner även en skjortfabrik i Örebro.

Forsner hyrde från början en lägenhet på tre rum och kök mot gården i samma hus som butiken.
Några år senare hyrde han även en våning på sex rum och kök mot gatan,
där han bodde och hade tre av sina biträden inackorderade.
Den mindre lägenheten mot gården använde han då för skjortsömnad.
Men den verksamheten var inte särskilt lönsam och upphörde så småningom.
1895.
1896.
1900.
1900.
1901.
1901.
1902.
1902.
1903.
1904.
1906.
1908.
1910.
1910.
1910.
1911.
1911.
1913.
1913.1921.
Kameran kan möjligen vara en version av Amigo A
tillverkad av Amigo-Werk (Gustav Amigo) i Berlin.
Forsners priskurant I, 1922-23.
Forsners priskurant I, 1922-23.
Den här kameran tillverkades under några år omkring 1920
av Karl Geyer, Maschinen- u. Apparatebau GmbH (Geyer-Werke) i Berlin.
Forsners priskurant I, 1922-23.
 Tillverkad av Optica GmbH & Bing Werke, Berlin/Nürnberg.
Forsners priskurant I, 1922-23.
Forsners priskurant I, 1922-23.
Forsners priskurant I, 1922-23.
Forsners priskurant I, 1924-25.
1923.1925.
Stockholms adresskalender 1926.
Första året som Forsners försäljning av biografmaskiner nämns i adresskalendern är 1924.
1926.
1932.
Tennisspelaren Bill Tilden medverkade i en serie instruktionsfilmer för Metro-Goldwyn-Mayer
där vissa moment var filmade med höghastighetskamera.
1933.
1933.
1933.
1933.
1934.
1934.
1938.
1941.
1946.

De exemplar av Forsners priskuranter som finns förvarade i Svenska Filminstitutets bibliotek.


Ritning från 1905.
Ritning från 1911.
Ritning från 1937.
Ritning från 1937.