Några sidor ur Forsners radio-priskurant, tryckt 1925
630:- år 1925 motsvarar 16.337:- i 2016 års penningvärde.

Till startsidan