Forsners Priskurant II från 1909
samt några sidor ur Priskurant II från 1915.

Här finns att läsa
om Anders Forsners verksamheter.
”Rysk plåt” förklaras här.

Några sidor ur Forsners Priskurant II från 1915

Stort tack till Bernd Scholze som försett oss med kopior av de fem sidor ur Priskurant II från 1915
som beskriver filmprojektorer (kinematografer).


Prishöjningen, som nämns högst upp på titelsidan, berodde på första världskriget 1914-18.

Till startsidan