Filmobil LB 80S

Filmobil LB 80S – ett nytt sätt att göra film on location
Annons i TM nr 17, augusti 1971En filmbuss som i de flesta fall ersätter utrustningsbil, minibuss, kranbil, elverk, restaurang, café och telefonkiosk.

Att utrustning och 10 personer åker i ett enda fordon. Lastutrymmen för kamera- och ljudutrustning i praktisk lasthöjd åtkomlig direkt utifrån. Längst bak stora utrymmen för ljus- och passarutrustning mm.

Extremet tyst elverk på 25 kVA, 3x220 V växelström vilket betyder 20.000 W motsvarande 25 jodlampor. Elverket är helt inbyggt i bussen men kan ändå lätt lyftas ur och användas separat. Självupprullande elkablar.

Filmobilen är inte lastad med kamera-, ljud- eller ljusutrustning som måste medfölja. Den kan hyras komplett med den lämpligaste utrustningen för varje enskild produktion eller också använder man sin egen utrustning helt eller delvis.Utrustningen på bilden ingår dock alltid, liksom en speciellt utbildad kombinerad förare/kranoperatör/elektriker.

Kran som lyfter 2 personer eller 200 kg upp till 12,5 m höjd eller ner till 5 m under marknivån eller 8 m rakt åt sidan. Kan också användas som lyftkran för flera tons last.

Avancerat radiosystem för telefonsamtal och kontakt med övriga bilar, t.ex. inspelningsledare och rekvisitör.

Komplett system för servering av luncher på plats utan besvär eller specialarrangemang.

Effektiv värmeanläggning och fullgod isolering kombinerad med utrustning som diffspärr och winsch möjliggör effektivt arbete även vintertid.

Omfattande utrustning för säkerhet och trivsel på inspelningsplatsen.


TM nr 20, januari 1972
Filmobilen har under de första fem månaderna gått 1.200 mil och dess elverk har körts i 700 timmar. Tre produktioner har gjorts, bl.a. en omfattande långfilm, ”Äppelkriget”. En tvåveckors exteriörfilmning i Dalarna har bevisat Filmobilens användbarhet även vintertid.

Några nyheter: Nu finns också ett släp med fyra meter flak som lastar 6 ton, till ytterst låg kostnad.Till startsidan