Svensk Filmindustris filmlager
på Mäster Samuelsgatan 31 i Stockholm

I början av 1920-talet hade Svensk Filmindustri filmarkiv i fastigheterna Kungsgatan 19, Apelbergsgatan 54, Drottninggatan 82, Lästmakargatan 10 och dessutom på flera platser utanför Stockholm. Men det räckte inte. Det behövdes fler lagerutrymmen.

Eftersom det medfört stora administrativa problem att ha filmförvaring på många olika adresser ville företagsledning gärna samla allt på ett ställe. Men brandmyndigheten i Stockholm sa nej. Den tillät inte att det lagrades mer än maximalt 3000 kg film inom en och samma fastighet.

Därför började SF:s tekniker att experimentera med arrangerade eldsvådor tillsammans med brandmyndigheten. Olika byggmaterials förmågan att motstå eld och explosiva gaser testades. Och det visade sig att armerad betong, den byggteknik som Kreuger & Toll specialiserat sig på, faktiskt tålde brinnande nitratfilm.

Efter avslutade experiment godkände därför brandmyndigheten inrättandet av ett lager för 28.500 kilo film i en fastighet på Mäster Samuelsgatan 31. All film tillhörande SF:s samtliga uthyrningsbolag* skulle nu kunna samlas på ett ställe. Men först måste huset byggas om.

I fastighetens översta våning anlades 19 kasematter för filmförvaring. Byggmaterialet var förstås armerad betong. I taket på varje kasematt monterades ett trådglas som skulle spricka om trycket i kasematten blev för högt, och bakom glaset fanns en skorsten. Det stod alltså 19 skorstenar på husets tak. På övervåningen byggdes också fem skarvrum.

På mellanvåningen gjordes plats för kontor, skarv- och filmsyningsrum, samt två visningsrum med tillhörande maskinrum. På bottenvåningen ett stort packrum och ett lager för trycksaker. I källaren pannrum, kolrum samt ett servicerum för husets sprinklersystem.

Dörrarna i huset var brandsäkra och självstängande, och alla elledningar låg i pansarrör. Fastigheten hade två utrymningstrappor samt en reservtrappa i järn utomhus. Dessutom fanns en hiss (ett paternosterverk) för transport av film mellan våningarna.

Byggnadsarbetet utfördes av AB Hufvudstaden och huset kunde tas i bruk hösten 1924. Filmlagret, som ansågs vara världens största i tätbebyggt område, hade då 30 anställda.

SF:s filmlager på Mäster Samuelsgatan blev ganska snart Aktiebolaget Filmlager. Bolaget flyttade 1960 till Näckrosvägen i Solna, och blev granne med Film-Teknik.

Huset på Mäster Samuelsgatan revs någon gång mellan 1960-63.
Huset på Näckrosvägen revs mellan 2004-06.

* AB Svenska Biografteaterns Filmbyrå, AB Skandias Filmbyrå, AB Skandinavisk Filmcentral och AB Svenska Filmkompaniet.