FILMFIRMOR OCH AGENTURER, 1919-20

AKTIEBOLAGET SVENSK FILMINDUSTRI.
Styrelse: Generaldirektör Carl Möller, ordf., bankdirektör Harald Lettström, advokat Joel Listander, kapten Nils Ahlstöm, bankdirektörerna Gunnar Schönmeyer, Aug. Nachmansson och Jaques Arfwedsson samt direktörerna Charles Magnusson och Nils Bouveng. Verkställande direktörer: Charles Magnusson, Nils Bonveng.

FILMBYRÅER:
A.-B. Amerikanska Filmkompaniet, Kungsgatan 65.
A.-B. Film, Klarabergsgatan 40.
A.-B. Fribergs Filmbyrå, Drottninggatan 71 D.
A.-B. Stockholms Filmkompani, Kungsgatan 52.
A.-B. Svenska Biografteaterns Filmbyrå, Kungsgatan 19—21.
A.-B. Svenska Filmskompaniet, St. Vattugatan 7.
Baltic Film Company. Drottninggatan 53.
Filmindustri A.-B. Skandia, Kungsg. 7 och Klarabergsg. 58.
Film-A .-B. Union, Kungsgatan 65.
Skandinavisk Filmcentral, Kungsgatan 65.
Special-Films, Sveavägen 23, 2 tr.
Svea Filmbyrå, Vasagatan 15—17.

FILMAGENTURER:
A.-B. Filmagenturen, Kungsholmstorg 10.
A.-B. Globe Film Company, Kungsgatan 65.
Lion Films, Scandinavian & East European Branch, Inga Dahlén, Kungsgatan 65.
Oscar Rosenberg, Grevgatan 7.
Scandinavian Film Agency A/S, Tor E. Cederholm, Vallingatan 32.
S. Popert, Klarabergsgatan 25.
Trans Atlantic, O. Bökman, Drottninggatan 81 A.
Vitagraph Co., H. Liljegren, Humlegårdsgatan 23.

INSPELNINGSATELJÉER:
A.-B. Svenska Biografteatern, Råsunda.
Filmindurtri-A.-B. Skandia, Långängen, Stocksund.

BIOGRAFAPPARATER OCH MASKINER M. M.:
A.-B. Aga-Lux, Göteborg.
A.-B. Svenska Biografteaterns Maskinavd., Kungsgat. 19—21.
Filmcentralens Maskinavd., Kungsgatan 65.
Filmindustri-A.-B. Skandia, Klarabergsgatan 58.
Lindén & Lindström, Göteborg.
Nerlin, Edv., A.-B., Regeringsgatan 31.
Skandinaviska Kinematograffabriken, Brunnsgatan 25.
Biograftekn. Ingenjörsbyrån, Mästersamuelsgatan 24.

LABORATORIER:
A.-B. Svenska Biografteatern, Malmskillnadsgatan 54.
Filmcentralen, Kungsgatan 65.
Filmindustri-A.-B. Skandia, Kungsbroplan 3.
Filmlaboratoriet, Rådmansgatan 52.
Pjerrotfilm, Lästmakaregatan 25.


Ur SVERIGES FILM- OCH BIOGRAFMÄN
utgiven av Sveriges Biografägareförbund
Stockholm 1920