Annons i Biografägaren, den 11 oktober 1930


Ljudfilmscentralen i Mora.
Dagens Nyheter, söndagen den 7 december 1930.

En notis i gårdagens tidning meddelade att en fabrik för tillverkning av ljudfilmsapparater startats i Mora.

—Verksamheten avser, berättar direktör M. Weejs, som är fabrikens innehavare, att stå biografägarna här i Sverige till tjänst med mina uppfinningar och arrangemang för ljudfilmsanläggningar. Hittills har jag arbetat med apparater för Vitaphone-systemet, alltså för ljud på skiva, och fabriken har hittills levererat 46 dylika anläggningar till biografer landet runt. Den största är den som på fredagen började köras på Auditorium i Stockholm. Emellertid har jag de senaste månaderna även sysslat med kombinerade anläggningar för såväl Vitaphone som Movietone (det vill säga: ljud på film), och dessa nya anläggningar hoppas vi inom kort ha färdiga att släppa ut i marknaden. De har inte minst tagit sikte på prisbilligheten; de hittills existerande ljudfilmsanläggningarna kostar ungefär dubbelt så mycket som dem vi leverera från Mora. Fabriken däruppe sysselsätter än så länge ett tiotal arbetare och tre ingenjörer, men det ser ut som om vi snart nog skulle få lov att öka ut personalen, ty intresset för vår ljudfilmscentral i Dalom är mycket stort, vilket naturligtvis också beror på att vi ha en särskild reparationsverkstad för att vad till ljudfilmen hör. I sinom tid är det också meningen att fabriken skall få andra avdelningar. Jag har t.ex. ett patent för en motorspruta — men det är ett annat kapitel …WEIJS, MARTIN ERIK EMANUEL, direktör, Mora.
Född i Ringarum, Östergötlands län, den 4 mars 1884. Började inom den mekaniska branschen. Sedan 1903 verksam inom biografbranschen, först med ambulerande biograf, därefter egen biografägare. F.n. jämte dir. Beijertz innehavare av ett större antal fasta biografer på olika platser, administrerade genom A.-B. Tip-Top-biograferna med huvudkontor i Eskilstuna.
Ur Sveriges film och biografmän
Sveriges Biografägareförbund, 1920

Annons i Biografägaren, 21 februari 1931


Till startsidan