Några sidor ur ELFA:s katalog nummer 32, 1983-84

Några sidor ur ELFA:s katalog nummer 33, 1984-85

Det finns ingen professionell ljudutrustning i Elfas katalog nr 33 84/85. ELFA Studio AB hade nämligen bildats 1983 och gav ut egna kataloger för ljudproffs. Däremot fanns sedan några år ABC-datorer i den vanliga kataloger. Nedan  exempel ur nummer 33 84/85.


Till startsidan