Debrie modell T
Stort tack till Roland Sterner
som letat upp broschyren och scannat den.Till startsidan