Några sidor ur kataloger från Champion Radio, 1943-48

Gösta Bäckström tog ingenjörsexamen vid Stockholms Tekniska Institut i mitten av 30-talet. Omkring 1937 bildade han Champion Radio, och 1941 Champion Ljudsystem. AB Gösta Bäckström bildade han 1949. Här finns att läsa.
Till startsidan