Några stativhuvuden
ur Svenska Filminstitutets filmhistoriska samlingar

Foto: Hanno-Heinz Fuchs / © Svenska FilminstitutetTilthuvud, Pathé
Panoreringshuvud
Rullstativ med fäste för Debrie-Parvo modell T
Debrie-huvud
De tre rattarna som pekar snett nedåt
är till för att ställa huvudet i våg.
DebrieDebrie
Bell & Howell
Bell & Howell
Vevhuvud, Fearless Camera Company
Fearless Camera Company
Vinten
Vinten
Vinten
Debrie
På den här plattan går det exempelvis
att montera ett vevhuvud eller ett Vinten-huvud.
Max Killi
Max Killi
Lågt stativ (kallas ibland tax) tillverkat av Max Killi
Friktionshuvud för Arri 35 mm kamera
Gyrohuvud, tillverkat av Sachtler & Wolf, för Arri 35 mm kamera
Hydro 300-huvud, tillverkat av Filmtechnische Geräte Oskar Heiler


Kommentar från Roland Sterner, FSF:
Hydro 300 tillverkades både av Sachtler & Wolf och av Filmtechnische Geräte Oskar Heiler.

Huvudet tillverkades från början av Sachtler & Wolf, och vi såg det på Photokina 1968. Tomas Dyfverman ordnade så att det köptes in till SFI, och det användes vid inspelningen av ”Du gamla du fria”.

Typiskt för detta huvud var att det i stället för panoreringsspak hade en sorts klyka där operatören skulle passa in sin axel. Kameraplattan var mindre än på det senare Heiler-huvudet, vars platta var större i längdled och
hade en rejäl kuggstång på sidan för ombalansering av kameran.

En annan intressant detalj på Hydro 300-huvudet var de utbytbara torsionsstavarna. Det fanns tre med olika styvhet att välja mellan och man valde den som gav lämpligt motstånd vid tilt beroende på kamerans vikt. Fjäderstavens fyrkantiga kortända syns i huvudets tiltnav på bilden ovan.

En av stavarna var lika tjock hela vägen som den kvadratiska ytterdelen, och den användes förstås till Arri 120 S-blimpen, som ibland hade zoomförlängning. Sedan en stav som var något tunnare, för Cine 60 glasfiberblimp, Mitchell S35 stumkamera och liknande, och sedan en ganska spinkig stav för Arri 35 IIC och liknande lätta kameror. Det gällde att hålla rätt på sexkantnyckeln för låsningen av dessa stavar!

Hydro 300 hade bara en grad av motstånd i panoreringsled (hydraulik), så det var bara påkopplat eller frånkopplat som gällde! Lite svårt med swisch-panoreringar!

Sachtler & Wolf upphörde efter en tid, Sachtler fortsatte tillverka stativ och huvuden under eget namn, och Heiler fortsatte tillverka Hydro 300. Under den tiden inköptes ytterligare ett exemplar av Bengt Schöldström på Svensk Filmindustri.

Filminstitutets Hydro 300 användes även under hela inspelningen av ”Äppelkriget”, både till stora metallblimpen, till Cine 60-glasfiberblimpen och till stumkameran, som då var monterad på en ”high hat”. Det var min uppgift att bära detta huvud, som verkligen var tungt.

Till startsidan