Svenska Filmproducenter 1934-36

AERO FILM.

EUROPA FILM A.-B. Kungsgatan 10.
Tel. 23 19 50. Växel.
Dir. G. Scheutz.

Filmuthyrningen. Kungsgatan 10.
Tel. 23 19 51. Växel.
Chef: Seth Karlsson.

Inspelningsavdelningen. Kungsgatan 10.
Tel. 23 19 52. Växel.
Chef: Per Scheutz.

Inspelningsateljén.
A.-B. Europa Studio, Nya Mariehäll, Sundbyberg.
Tel. Bromma, namnanrop: Europa Studio.
Chef: Kamrer Henrud Gustafsson.
Regissörer: S. Bauman, Gösta Rodin.
Reklamchef och kortfilmsregissör: Arne Bornebusch.
Fotografer: Harald Berglund, Hugo Edlund, H. Bladh, O. Ekman. Ljudingenjörer: Emil A. Pehrsson, Nils Knutsson.
Kapellmästare: Eric Baumann.
Arkitekt: Bibi Lindström.

FILM A.-B. IMAGO.

FILMAKTIEBOLAGET SKANDINAVIEN.
Kungsgatan, 33. Tel. 21 33 50.
Dir. Seth Hesslin.

FILM A.-B. TRIUMVIR.
Fredsgatan 10. Tel. 23 11 70.
Dir. Advokat Sven Aronsson.

FILMUNION.

FRIBERGS FILMBYRÅ.
Malmskillnadsgatan 39.
Tel. 104680, 10 45 86, 10 45 88.
Dir. J. G. Hammarlund.
Filmuthyrningen. Chef: Ernst Håkansson.

IREFILM A.-B.
Kungsgatan 10. Tel. 202050. Dir. Olof Thiel.
Inspelningsateljén. Lästmakaregatan 18. Tel. 11 91 50.
Laboratoriet. Brunnsgatan 9. Tel. 20 20 90.
Chef: Karl Axel Waldau.

LORENS MARMSTEDT.
Valhallavägen 55. Tel. 30 93 33.

NORDISK TONEFILM, SVENSKA A.-B.
Kungsgatan 29. Tel. 23 33 70.
Dir. Eric A. Pettersson.
Filmuthyrningen. Chef: Gustav Nyman.
Inspelningsateljén. Garvaregatan 15. Tel. 50 15 58.

PUBLIKFILM.

REAL-FILM.

SVENSK FILMINDUSTRI, A.-B.
(Etablerat 1919 genom sammanslagning av A.-B. Svenska Biografteatern, bildat i Kristianstad 1907, och Filmindustri A.-B. Skandia, bildat 1918. Aktiekapital 1934
10 miljoner.)
Centrum, Kungsgatan 36. Tel. Namnanrop.
V. Dir. Olof Andersson.
Kassa- och bokföringsavdelningen. Chef: Kapten Otto Virgin.
Utlandsavdelningen. Chef: Civilingenjör Åke Bergh.

Biograferna.
Stockholmsbiograferna: Chef: Vilhelm Bryde.
Medarbetare: Red. Ragnar Allberg, Ing. Wilhelm Nyberg, Artist Nils Hårde.

Landsortsbiograferna. Chef: Daniel Engdahl.
Medarbetare: John Kjellén. Kapten G. Westerlund.

Filmuthyrningen. Chef: Dir. E. Sjöbäck.
Lager. Chef: M. Liedholm.

Skolfilm och journal. Chef: Gustaf Berg.
Medarbetare: Red. G. H. Nordkuist, red. Chr. A. Tenow, hr G. Schellander.
Pressavdelningen: Chef: Red. J. Törnequist.

Ingenjörsavdelningen.
Chef: Civilingenjör Wilhelm Grill.

Inspelningsateljéerna.
Filmstaden, Råsunda. Tel. 23 20 90. Växel.
Inspelningschef: Stellan Claeson.
Konstnärlig ledare: Karin Swanström.
Laboratoriechef: Civilingenjör G. H. Jacobsson.
Ekonomichef: Kapten Vilhelm Ålund.
Regissörer: Gustaf Molander, Gustaf Edgren, Sigurd Wallén, Ivar Johansson, Edvin Adolphson.
Kortfilmsregissörer: Gunnar Skoglund, Knut Martin, Erik Berglund, Nils Jerring.
Fotografer: J. Julius, Åke Dalquist, Elner Åkesson, Martin Bodin. Kapellmästare: Eric Bengtson.
Kompositör: Jules Sylvain.
Arkitekt: Arne Åkermark.
Ljudingenjörer: Terrence Wendt, Lennart Unnerstad, Sixten Åke Leijonhufvud, Sven Hansen, Gaston Cornelius.

SVENSK TALFILM A.-B.
Kungsgatan 33. Tel. 10 46 15. Dir. G. Sandin.

SVERIGES BIOGRAFÄGARES DISTRIBUTIONSBYRÅ, A.-B.
Kungsgatan 29. Tel. 20 05 77, 11 47 78.
Dir. Fru Wilhelmina Acrel.
Filmuthyrningen. Chef: Arne Hallin.

TULLBERGS FILM A.-B.

WIVE FILM, A.-B.
Dir. F. J. Andersson.

GÖSTA WYKMAN.
Norr Mälarstrand 68. Tel. 53 15 83.


Inspelningsbolag i Stockholm, 1935-36

ALLIANS FILM.
Iversonsgatan 10. Tel. 10 85 74.
Chef: Per-Axel Branner.

CROMO FILM A.-B.
Djurgårdsslätten. Tel. 62 63 31, 62 63 32.
Chef: Levin Komstedt.

EUROPA FILM, A.-B.
Kungsgatan 10. Tel. 23 19 50.
Chef: Gustav Scheutz.

FILMIA A.-B.
Kungsgatan 29.
Tel. 11 91 46, 11 91 47, 11 91 48.
Chef: Per Håkansson.

FRIBERGS FILMBYRÅ, A.-B.
Malmskillnadsgatan 39 (Centrum).
Tel. 10 46 80, 10 45 86, 10 45 88.
Chef: J. G. Hammarlund.

FÖRBERG FILM.
Kungsgatan 27. Tel. 11 16 55.
Chef: Einar Förberg.

HESSLIN, SETH.
Kungsgatan 33. Tel. 21 33 50.
Chef: Seth Hesslin.

IREFILM, A.-B.
Kungsgatan 8. Tel. 20 20 50, 20 20 60.
Chef: Olof Thiel.

KINOCENTRALEN, A.-B.
Drottninggatan 47. Tel. 23 05 35.
Chef: F. J. Andersson.

STOCKHOLM FILM, A.-B.
Karlavägen 70. Tel. 60 32 42.
Chef: Robert Wahlberg.

SVENSK FILMINDUSTRI, A.-B.
Kungsgatan 36. Namnanrop: Svensk Filmindustri.
Chef: Olof Andersson.

SVENSK TALFILM, A.-B.
Drottninggatan 47. Tel. 23 31 95.
Chef: Gösta Sandin.

SVERIGES BIOGRAFÄGARES DISTRIBUTI0NSBYRÅ (SBD).
Kungsgatan 29. Tel. 11 47 78, 20 05 77.
Chef: Fru Vilhelmina Acrel.

TRIANGELFILM, A.-B.
Drottninggatan 47. Tel. 23 31 95.
Chef: Gösta Sandin.

WIVE FILM, A.-B.
Drottninggatan 47. Tel. 23 35 50.
Chef: S. A. G. Swenson.


Svenska inspelningsateljéer:

CROMO FILM, A.-B.
Djurgårdsslätten, Stockholm.
Tel. 62 63 31, 62 63 32.
Chef: Levin Komstedt.

EUROPA STUDIO, A.-B.
Sundbyberg. Tel. Bromma 230, 234.
Chef: Eileif Skaar.

IREFILM, A.-B.
Lästmakargatan 18, Stockholm.
Tel. 11 91 50, 11 91 70.
Chef: Olof Thiel.

SVENSK FILMINDUSTRI, A.-B.
Filmstaden, Råsunda. Tel. 23 20 90.
Chef: Stellan Claeson.


Stockholms filmbyråer:

ALLFILM, A.-B.
Drottninggatan 10.
Tel. 11 75 34, 11 78 94.
Chef: Harry Kolare.
Filmchef: Curt Källsjö.

ANGLO FILM A.-B.
Kungsgatan 8.
Tel. 23 33 25.
Chef: Gösta Wykman.
Filmchef: Sven Kihlberg.

COLUMBIA FILM A.-B.
Sveavägen 21—23.
Tel. 10 93 25, 10 93 30, 10 93 35, 10 93 70, 10 94 35.
Chef: Oscar Björkman.
Filmchef: Fru Elin Ahlberg.

EUROPA FILM, A.-B.
Kungsgatan 10.
Tel. 23 19 50.
Chef: Gustav Scheutz.
Filmchef: Seth Karlsson.

FILM A.-B. VICTORIA.
Vasagatan 9.
Tel. 21 23 48, 21 23 49.
Chef: Lars Bergström.
Filmchef: Torgny Nyström.

FILMDEPÔTEN.
Drottninggatan 10.
Tel. 11 99 54.
Chef: Fr. Svea Zetterström.
Filmchef: Harry Liljegren.

FOX FILM, A.-B.
Kungsgatan 12—14.
Tel. 23 20 75.
Skandinavisk chef: Carl Nielsen.
Filmchef: N. Andersson.

FRIBERGS FILMBYRÅ, A.-B.
Malmskillnadsgatan 39 (Centrum).
Tel. 10 46 80, 10 45 86, 10 45 88.
Chef: J. G. Hammarlund.
Filmchef: Ernst Håkansson.

LE MAT-METRO-GOLDWYN, FILM A.-B.
Kungsgatan 65. Tel. 23 21 05.
Chef: Fru Lilly Lannby.
Filmchef: Arne Hallin.

MONDIAL FILM.
S. Kungstornet. Tel. 20 00 34.
Chef: Rudolf Cronstedt.
Filmchef: Eric Roos.

NATIONAL FILM A.-B.
Vasagatan 16. Tel. 10 85 14.
Chef: Sten Löfberg.
Filmchef: Erik Silfverberg.

NORDISK TONEFILM, SVENSKA A.-B.
Kungsgatan 33. Tel. 23 33 70.
Chef: Gustav Nyman.

NORDLYS FILM A.-B.
Kungsgatan 7. Tel. 10 08 40.
Chef: Ragnar Frisk.
Filmchef: Eric Hultman.

PARAMOUNT, FILM A.-B.
Hamngatan 22. Tel. 23 03 40.
Skandinavisk chef: Carl P. York,
Filmchef: Paul Flodin.

RKO RADIO FILMS A.-B.
Vasagatan 16. Tel. 23 30 40.
Skandinavisk chef: Carl-Gerhard Wallman.
Filmchef: Gösta Wadsten.

ROSENBERGS FILMBYRÅ, OSCAR.
Kungsgatan 27. Tel. 11 52 95, 11 61 95.
Chef: Oscar Rosenberg.
Filmchef: Sven V. Carlsson.

SVEA FILM, A.-B.
Kungsgatan 29.
Tel. 11 91 46, 11 91 47, 11 91 48.
Chef: Per Håkansson.
Filmchef: Eskil Wahlström.

SVENSK FILMINDUSTRI, A.-B.
Kungsgatan 36. Namnanrop: Svensk Filmindustri.
Chef: Olof Andersson.
Chef för filmuthyrningen: Eduard Sjöbäck.
Filmchef: Hjalmar Nyberg.

SVENSK TALFILMS DISTR1BUTIONSBYRÅ.
Drottninggatan 47. Tel. 23 31 95.
Chef: Gösta Sandin.
Filmchef: Harald Gustafsson.

SVERIGES BIOGRAFÄGARES DISTR1BUTIONSBYRÅ.
Kungsgatan 29. Tel. 11 47 78, 20 05 77.
Chef: Fru Vilhelmina Acrel.
Filmchef: Axel Pousette.

UNITED ARTISTS A.-B.
Kungsgatan 13. Tel. 23 07 35.
Skandinavisk chef: Harald Åström.
Filmchef: Gunnar Welander.

UNIVERSAL FILM A.-B.
Kungsgatan 7.
Tel. 10 21 20, 10 21 30, 11 41 22.
Chef: Leo Gussén.
Filmchef: Viktor Sandquist.

WARNER BROS.-FIRST NATIONAL FILM A. B.
Kungsgatan 30. Tel. 23 07 40.
Skandinavisk chef: Christian Langöe-Conradsen.
Filmchef: Karl Jungmarker.

WIVE FILM, A.-B.
Drottninggatan 47. Tel. 23 35 50.
Chef: S. A. G. Swenson.
Filmchef: Folke Björkholm.


Föreningar:

SVERIGES BIOGRAF- OCH FILMKAMMARE.
SVERIGES FILMUTHYRAREFÖRENING U. P. A.
SVERIGES BIOGRAFÄGAREFÖRBUND.
FILMÄGARNAS KONTROLLFÖRENING U. P. A.
SVENSKA FILMSTUDIOS' RIKSFÖRBUND.
STOCKHOLMS FILMSTUDIO.
LUNDS STUDENTERS FILMSTUDIO.
STOCKHOLMS STUDENTFILMSTUDIO.
HÄLSINGBORGS FILMSTUDIO.
GÖTEBORGS FILMSÄLLSKAP.
SVENSKA FILMJOURNALISTERNAS KLUBB.
FÖRENINGEN SVENSKA FILMTEKNIKER.
FILM-TEKNIKERN. (Malmö)
SVENSKA FILMKLUBBEN.
FILMENS SKYTTEKLUBB.

Källa: Svenska Filmsamfundets årsbok 1934, 1935-36