Annonser för några stockholmsbiografer
ur Dagens Nyheter och tidskriften Filmen, 1919
Klicka här om du vill se
programblad och stolpaffischer från 1919.