”Anordning vid apparater för ljudfotografering”
Patentnummer 33433 från 1910
1: intalningsmembran, 2: kompensationsmembran, 6: spegel, 7: tunn tråd
”Membran och spegelanordning vid apparater för ljudfotografering”
Patentnummer 37065 från 1911
”b: membran, i vars mitt är fäst en skiva c, som uppbär ett
genom membranet löpande stift d, för spegelns f uppbärande.”

”Improvements in and connected with Means for Indicating Vibrations.”
Patentnummer 207.179 från 1922
m is a wibrating diaphragm in a suitable casing
and having a reflector s supported thereon ...”

”Einrichtung zur Aufzeichnung akusischer Darbietungen”
Patentnummer 586.289 från 1930