De tekniska betingelserna för upptagning och återgivning av ljudfilm, 1935
Av Evert AulinTill startsidan