Några sidor ur ASEA:s katalog över radiomaterial från 1929ASEA (Allmänna Svenska Elektriska AB) hade hakkorset i sin logotyp sedan slutet av 1800-talet. Det plockades bort 1933.
Korset användes
förr även som kartsymbol för ”större elektriskt kraftverk”.Till startsidan