Nordisk Tonefilm.
Föredrag hållet av Dir. Nils Holmgren
vid Biografägarföreningens vinterting 1929.

Den ljudfilmsapparatfirma jag har äran representera, Sv. A.-B. Nordisk Tone-Film i Malmö, tillverkar 2 olika storlekar av ljudfilmsanläggningar. Den mindre av dessa anläggningar, som betingar ett pris av 12,500 kr. fritt installerad å respektive biografägares lokal, är avsedd för biografer med ett platsantal av cirka 400 à 500 st. och intill cirka 2,000 kubikmeter rymd. Den större apparattypen, som kostar 15,000 kr., är avsedd för lokaler med mellan 500 och 800 platser. Apparaterna av bägge storlekarna äro fullt kompletta för ljudåtergivning av ljud såväl av film som skivor och äro avsedda att monteras å 2 projektionsmaskiner. Jag vill för herrar biografägare speciellt framhålla att en ljudfilmsanläggning av Nordisk Tone-Films tillverkning kan monteras å samtliga i marknaden förekommande projektionsmaskiner. Dessutom en annan stor fördel vid inmontering av Nordisk Tone-Films apparater: de taga ej så stor plats i anspråk som övriga i marknaden förekommande ljudfilmsanläggningar, så att dyrbara och tidsödande ombyggnader av maskinrummen ej behöva ifrågakomma, utan kunna installationer göras i maskinrum med en golvyta av cirka 2,5 X 2,5 meter.

Någon serviceavgift tillämpas ej av oss utan sänder fabriken vid eventuella driftstörningar ingenjörer för felets avhjälpande till respektive köpare och till fabrikens självkostnadspris, men har fabriken, dessutom rätt att utan kostnad för biografägaren genom sin resande ingenjör inspektera anläggningen. Apparaterna, som säljas till för köparen förmånliga avbetalningsvillkor, bli efter det desamma till fullo betalts köparens egendom. Vidare ber jag få meddela, såväl de som redan köpt Nordisk Tone-Films apparater som nya intresserade spekulanter, att A/S Nordisk Tone-Film i Köpenhamn i dagarna påbörjar svenska ljudfilmsinspelningar med svenska skådespelare och kommer givetvis denna produktion att i första hand framföras å de biografer som installerat eller komma att installera ljudfilmsanläggningar av vårt fabrikat.

Branschtidningen Biografägaren, den 21 december 1929
Annons i Biografägaren, den 14 maj 1929


Annons i Biografägaren, den 28 september 1929Annons i Biografägaren, 26 oktober 1929Annons i Biografägaren, 8 november 1930
Annons i Biografägaren, 10 januari 1931Annons i Biografägaren, den 9 januari 1932


Till startsidan