AEG/Klangfilms projektorer och utrustning för biografljud, 1942.
Ljudbroschyren är tryckt 1942, projektorbroschyren ungefär samtidigt.AEG grundades i Berlin 1883.

Från början hette företaget Deutsche Edison-Gesellschaft (DEG), men från 1887 blev namnet Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, det vill säga AEG.

På den tiden var tillverkningen inriktad på glödlampor, motorer och generatorer. Men företaget växte snabbt och när Tyskland elektrifierades blev AEG en allt viktigare faktor.

År 1903 slog AEG och Siemens & Halske AG ihop sina verksamheter på radioteknikområdet och bildade dotterbolaget Telefunken (Gesellschaft für drahtlose Telegraphie m.b.H., System Telefunken).

År 1928 bildade AEG och Siemens bolaget Klangfilm med inriktning på ljudfilmsteknik.

Siemens tog över AEG:s del av Klangfilm 1941 och överlät samtidigt sin del av Telefunken på AEG.

Några AEG-projektorer:
Stillstandsmaschine, 1919-22
Theatermaschine, 1920-24
Triumphator I–III, 1924–35
Successor (Lehrmeister), 1925–35
Kofferkino, 1927
Mechau modell 4, 1929–34
Euro M, 1936-39 (M = Mittel)
Euro K, 1938–42 (K = Klein)
Euro G, 1938-44 (G = Grand eller Gross)
Euro M2, 1939-44

1967 gick AEG ihop med sitt dotterbolag Telefunken. AEG-Telefunken bildades.

1985 tog Daimler-Benz över AEG-Telefunken och gav tillbaka bolaget sitt gamla namn, AEG.

Från 1996 existerar inte längre någon tillverkningsindustri med namnet AEG. Bara varumärket återstår.

Sidan 2 är blank.Till startsidan